Het Oogzorgnetwerk

Over Het Oogzorgnetwerk

Ruim tien jaar heeft Het Oogzorgnetwerk - op initiatief van Het Oogziekenhuis Rotterdam - met een franchisemodel invullinggegeven aan een landelijke samenwerking in de oogheelkunde. Door de jaren heen heeft Het Oogzorgnetwerk samengewerkt met zeventien afdelingen oogheelkunde van verschillende ziekenhuizen en zo een bijdrage geleverd aan kwalitatief hoogwaardige oogheelkundige zorg en een efficiënte bedrijfsvoering.

Logo Het Oogzorgnetwerk

Beëindiging Het Oogzorgnetwerk

Per 1 januari 2019 is in goed overleg met de partnerziekenhuizen besloten om de landelijke samenwerking via het franchisemodel van Het Oogzorgnetwerk te beëindigen. Vanuit Het Oogziekenhuis Rotterdam wordt wel de samenwerking met de partnerziekenhuizen het IJsselland Ziekenhuis te Capelle a/d IJssel, het Franciscus Gasthuis & Vlietland te Rotterdam en Schiedam voortgezet.

Hoogtepunten van Het Oogzorgnetwerk

Hoogtepunten waren onder andere de jaarlijkse Oogzorgnetwerkdag, vakwerkgroepen, inkoopbijeenkomsten en diverse producten zoals regionale samenwerking met de eerstelijn, waardestroomanalyses, capaciteitsberekeningen en de benchmarkrapportages. Ook de ontwikkeling van normensets in samenwerking met de expertgroepen en het uitvoeren van audits bij verschillende partnerziekenhuizen voor de certificering van de grootste zorglijnen waren een belangrijk onderdeel van Het Oogzorgnetwerk.

Jaarverslagen Het Oogzorgnetwerk

Meer hierover kunt u terug lezen in de jaarverslagen van Het Oogzorgnetwerk.