Verpleegkundige

Functie
verpleegkundige
Specialisatie

De verpleegkundige in Het Oogziekenhuis Rotterdam

Een verpleegkundige in Het Oogziekenhuis Rotterdam is een mbo- of hbo-geschoolde en BIG-geregistreerde zorgverlener. Op de verpleegafdeling werken specialiseerde verpleegkundigen, die zich na de basisopleiding verpleegkunde verder gespecialiseerd hebben in de oogheelkunde.

Leergang Oogheelkunde

In Het Oogziekenhuis volgen alle verpleegkundigen de Leergang Oogheelkunde, dit is een interne opleiding ter ondersteuning van medewerkers bij het verwerven van gewenste oogheelkundige kennis en vaardigheden en houding. 

Op onze verpleegafdeling

Op de verpleegafdeling werken 25 verpleegkundigen en bieden we opleidingsplaatsen aan leerlingverpleegkundigen niveau 4, vanaf het derde leerjaar.

Alle verpleegkundigen in opleiding krijgen ondersteuning van een werkbegeleider. Een werkbegeleider is een gediplomeerd verpleegkundige die, naast patiëntenzorg, ook leerlingenbegeleiding als taak heeft.

Tijdens uw verblijf

Tijdens uw verblijf op verpleegafdeling wordt u de gehele dag begeleid door een verpleegkundige. De verpleegkundige is mede verantwoordelijk voor de eerste opvang van de patiënt op de verpleegafdeling, het opname- en ontslaggesprek.

Zodra u terug bent op de afdeling na de operatie, brengt de verpleegkundige uw begeleider of contactpersoon hiervan op de hoogte en mag er één begeleider bij u blijven tot aan het ontslag.

Het verhaal van Frederike

"Ogen helpen ons voor onszelf te zorgen en goed te kunnen functioneren in de maatschappij. Hier wilde ik graag een bijdrage aan leveren door deze gerichte zorg te verlenen."

- Frederike Peerdeman

Lees het ervaringsverhaal

Dag van een verpleegkundige