Wat is een vooronderzoek en hoe gaat dit in zijn werk?

Nadat u bij ons langs bent geweest voor een quickscan wordt u uitgenodigd voor een vooronderzoek. Het vooronderzoek vindt altijd op een andere dag plaats dan de quickscan. U kunt na de quickscan of achteraf telefonisch, een afspraak bij ons maken voor een vooronderzoek.

Voorbereiding voor het vooronderzoek

Voorafgaand aan het vooronderzoek hoeft u niet veel te doen. Wel moet u er rekening mee houden dat u uw contactlenzen een aantal weken voorafgaand aan het vooronderzoek niet mag dragen. Als u harde contactlenzen draagt, moet u deze 4 weken voor de lensmeting tijdens het vooronderzoek uit doen. Draagt u zachte contactlenzen, dan moet u deze 2 weken voor de meting uit doen. Contactlenzen kunnen het hoornvlies vervormen en dit kan fouten in de metingen veroorzaken.

Wat is een vooronderzoek

Tijdens een vooronderzoek wordt door middel van verschillende metingen bepaald of een behandeling mogelijk is en welke behandeltechniek voor u het meest geschikt is. Het vooronderzoek wordt altijd uitgevoerd door een van onze ervaren en gespecialiseerde oogartsen en een optometrist of oogmeetkundige.

Ook wordt met u besproken in hoeverre het effect van de behandeling kan voldoen aan uw verwachtingen. Daarnaast wordenmedische gegevens met u doorgenomen, zoals uw medisch verleden, uw medicijngebruik en eventuele allergieën. Neem uw actuele medicatie overzicht naar het vooronderzoek mee, u kunt deze bij uw apotheek opvragen. Tenslotte heeft u een gesprek met een van onze assistentes over de praktische zaken betreffende de behandeling. 

Het gehele vooronderzoek duurt ongeveer twee uur. De kosten van het vooronderzoek bedragen €100,-. Dit bedrag krijgt u in de meeste gevallen terug als u een ooglaserbehandeling laat uitvoeren. 

Een vooronderzoek is iets anders dan een quickscan. Een quickscan is een oriënterend onderzoek van € 25,- waarbij we kijken of u geschikt bent voor een behandeling. Tijdens het vooronderzoek worden uitgebreide metingen gedaan en bespreekt u met de oogarts welke behandeltechniek voor u het meest geschikt is. 

Metingen vooronderzoek

Tijdens het vooronderzoek worden verschillende metingen uitgevoerd, waaronder de twee onderstaande metingen.

Subjectieve refractie
Wanneer u een bril of contactlenzen nodig heeft om goed te kunnen zien, heeft u een refractieafwijking aan uw ogen. Tijdens de subjectieve refractie wordt er door middel van voorzetglaasjes voor het oog met verschillende sterktes de refractieafwijking bepaald. Deze meting wordt altijd uitgevoerd door een oogmeetkundige of optometrist. 

Endotheelceltelling
Wanneer u mogelijk geschikt bent voor een lensimplantaat, wordt er tijdens het vooronderzoek een extra meting uitgevoerd. Deze meting heet de endotheelceltelling. 

Het hoornvlies bestaat uit meerdere lagen. Het binnenste laagje van het hoornvlies heet het endotheel en bestaat uit 1 cellaag. De oogarts wil in zijn adviesgesprek de kwaliteit van het endotheel kunnen vaststellen.

Na het vooronderzoek

Tijdens het vooronderzoek krijgt u diverse oogdruppels toegediend. Een van de oogdruppels zorgt ervoor dat uw pupillen wijd worden, waardoor u tijdelijk wazig ziet. Dit effect kan aanhouden tot 48 uur na het vooronderzoek. U mag daarom na het vooronderzoek niet zelf autorijden of fietsen. U wordt daarom dringend geadviseerd een begeleider mee te nemen die u terug kan rijden of te reizen met het openbaar vervoer.

In het gesprek met de oogarts heeft u te horen gekregen of en welke behandeling voor u geschikt is. Kiest u er na dit onderzoek voor om geen behandeling te ondergaan of is behandeling niet mogelijk, dan betaalt u alleen voor het vooronderzoek. Als blijkt dat behandeling mogelijk is, dan blijven de metingen van het vooronderzoek 6 maanden geldig. Neemt u dan ook rustig de tijd om een weloverwogen beslissing te maken. Wanneer u na de 6 maanden besluit dat u een behandeling wilt laten uitvoeren, dan moeten een aantal metingen opnieuw worden uitgevoerd.

Afspraak maken bij de Focuskliniek

U hoeft niet langs de huisarts voor een verwijsbrief naar Oogziekenhuis Focuskliniek. U kunt direct een afspraak maken voor een adviesgesprek. Een quickscan voor ooglaseren of lensimplantatie kan vaak ook worden uitgevoerd bij een optometrist bij u in de buurt. Wanneer u al langs bent geweest voor een quickscan, kunt u telefonisch een vooronderzoek bij Oogziekenhuis Focuskliniek aanvragen.

Afspraak quickscan