Afspraak maken

Via deze pagina kunt u als bestaande of nieuwe patiënt digitaal een afspraakverzoek indienen. Hiervoor heeft u een Zorgdomein-nummer (ZD-nummer) nodig. Dit nummer vindt u in de Zorgdomein-verwijzing van uw huisarts.

Gaat u Het Oogziekenhuis bezoeken? Klik hier voor belangrijke informatie over uw bezoek.

 

Bent u al eerder in ons ziekenhuis geweest?
Komt u voor een nieuw probleem met uw oog of een bestaand probleem?
Neemt u contact op met het Klantcontactcentrum op nummer 010 - 401 77 77. Het Klantcontactcentrum is bereikbaar op werkdagen tussen 08.15 en 16.30 uur.
Heeft u een ZD-nummer (verwijsnummer van uw huisarts)?
Neemt u contact met ons op via telefoonnummer 010 - 401 77 77.
ZD
Op welke dagdelen bent u niet beschikbaar? Kies maximaal 4 dagdelen.
Is er een periode waarin u niet beschikbaar bent voor een afspraak? Zo ja, kies een begin- en einddatum.
Draagt u contactlenzen?
Zit u in een rolstoel?