Afspraak maken

Via deze pagina kunt u als bestaande of nieuwe patiënt digitaal een afspraakverzoek indienen. Hiervoor heeft u een Zorgdomein-nummer (ZD-nummer) nodig. Dit nummer vindt u in de Zorgdomein-verwijzing van uw huisarts.

Wat u in ieder geval mee moet nemen naar uw afspraak:

  • Een geldig legitimatiebewijs (geen kopie): paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument. Dit geldt ook voor kinderen jonger dan 14 jaar.  Heeft u geen legitimatiebewijs? Dan kan de rekening van uw onderzoek of behandeling niet aan de zorgverzekeraar worden gestuurd. U moet de rekening dan zelf betalen. Wij vragen u dan een machtiging te tekenen. U krijgt de rekening dan thuisgestuurd. Meer informatie leest u op de website van de Rijksoverheid.
  • gegevens van uw zorgverzekeraar: pasje of inschrijvingsbewijs;
  • een actueel medicatieoverzicht, niet ouder dan 6 maanden. Dit overzicht kunt u krijgen bij uw apotheek.

Klik hier voor alle belangrijke informatie over uw bezoek en over wat u mee dient te nemen naar uw afspraak.

Bent u al eerder in ons ziekenhuis geweest?
Komt u voor een nieuw probleem met uw oog of een bestaand probleem?
Neemt u contact op met het Klantcontactcentrum op nummer 010 - 401 77 77. Het Klantcontactcentrum is bereikbaar op werkdagen tussen 08.15 en 16.30 uur.
ZD
Op welke dagdelen bent u niet beschikbaar? Kies maximaal 4 dagdelen.
Is er een periode waarin u niet beschikbaar bent voor een afspraak? Zo ja, kies een begin- en einddatum.
Draagt u contactlenzen?
Zit u in een rolstoel?
Naam