Het cataractcentrum


In Het Oogziekenhuis is alle zorg rondom cataract (staar) op een duidelijk herkenningspunt samengebracht in het cataractcentrum. Hierdoor ontstaat herkenbaarheid, duidelijkheid en vertrouwen voor zowel patiënt als zorgverlener. Dit sluit geheel aan bij de visie op 'angstreductie' van Het Oogziekenhuis Rotterdam.

Het cataractcentrum, op de eerste verdieping, balie 20.
Het cataractcentrum, op de eerste verdieping, balie 20.

Alle handelingen voor en na uw operatie vinden plaats in dit cataractcentrum.
Welke activiteiten zijn dit:

  • de spreekuren van onze cataractartsen
  • het intakegesprek met de cataractverpleegkundige
  • alle informatie over de operatie
  • de oculometrie (lensmeting)
  • de  telefonische controle 1 dag na de operatie
  • de 4 weken controle na de operatie


Tevens houdt een administratief team zich bezig met de verwerking van de gegevens in uw dossier.
Bijzonder is dat in de meeste gevallen direct bij het gesprek met de cataractverpleegkundige in overleg uw operatiedatum vast kunt leggen. Kenmerkend voor alle medewerkers van het cataractcentrum is hun specialisatie op cataractgebied.
Voor vragen voor en na de operatie zijn zij beschikbaar voor u.

De cataractoperatie op het Dagcentrum

Dagcentrum

Cataractoperaties worden op twee locaties uitgevoerd:

  • Op het Dagcentrum (4e verdieping in Het Oogziekenhuis)
  • Via de Verpleegafdeling (2e verdieping in Het Oogziekenhuis)

 

Op het Dagcentrum vinden de meeste cataractoperaties plaats onder locale verdoving. Ook hier heeft de visie op 'angstreductie' de inrichting en de werkwijze van dit Dagcentrum bepaald.
In een voorbereidende ruimte zijn patiënten die voorbereid worden voor hun operatie, patiënten die de operatie achter de rug hebben, hun begeleiders en de zorgverleners aanwezig. Dit zorgt voor een professionele, vrije sfeer, waarin u als patiënt centraal staat.

Het Oogziekenhuis onderzoekt patiëntervaringen

Het Oogziekenhuis meet patiëntervaringen met behulp van digitale vragenlijsten. De vragenlijst wordt ook wel een PROM-vragenlijst genoemd (Patient Related Outcome Measure). 

 

PROMs zijn een manier om uw ervaren gezondheid digitaal in kaart te brengen. De vragenlijst gaat over de moeilijkheden die u in het dagelijks leven ervaart als gevolg van uw verminderde gezichtsvermogen. Voor en na de behandeling wordt u gevraagd dezelfde vragen te beantwoorden, zodat  u en uw oogarts goed inzicht in uw gezondheid krijgen.

Het invullen van de vragenlijst is onderdeel van uw behandeling en uw oogarts heeft inzage in uw persoonlijke antwoorden. Vanzelfsprekend hebben uw antwoorden geen invloed op uw behandeling. Uw antwoorden worden gebruikt om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren.

 

Bij de volgende behandelingen kunt u een uitnodiging verwachten om de PROM-vragenlijst in te vullen:

  • Cataract (staar)

 

In Nederland, maar ook in andere landen, vullen alle patiënten die mogelijk cataract (staar) hebben dezelfde vragenlijst (ook wel de Catquest-9SF-vragenlijst genoemd) in. Hierdoor kan de kwaliteit van cataractzorg landelijk en internationaal beter inzichtelijk gemaakt worden.

 

Heeft u binnenkort een afspraak in Het Oogziekenhuis bij een oogarts die is gespecialiseerd in de aandoening cataract (staar)? Graag nodigen wij u dan uit om vóór uw bezoek een negental vragen te beantwoorden via www.oogziekenhuis.patientinvolved.nl

Het beantwoorden van de vragen neemt ongeveer 5-10 minuten van uw tijd in beslag.  

Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen