Informatie voor verwijzers

(De informatie op deze pagina is voor iedereen leesbaar, maar wel speciaal bedoeld voor professionals in de gezondheidszorg)

Het Oogziekenhuis Rotterdam hecht grote waarde aan samenwerking met partners en verwijzers in de zorg. Bent u professional in de zorg en verwijst u naar Het Oogziekenhuis Rotterdam? Op deze pagina vindt u meer informatie die voor u en uw patiënt van belang kunnen zijn. 

Informatie voor verwijzers met betrekking tot het coronavirus

Geachte verwijzer,

In verband met de transmissie van het coronavirus (COVID-19) zijn verschillende maatregelen getroffen. Alle oogzorg die niet acuut is, is tot nader order uitgesteld. Dit betreft verschillende locaties van Het Oogziekenhuis Rotterdam: Het Oogziekenhuis aan de Schiedamse Vest 160 en 180 en de poliklinieken in het Franciscus Gasthuis & Vlietland, het IJsselland Ziekenhuis en de Havenpolikliniek. Als ziekenhuis en ook als oogartsen voelen wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om de risico’s op verspreiding te minimaliseren en om alle capaciteit en materialen te reserveren voor de zorgen rondom COVID-19.

Wat betekent dat voor uw en onze patiënten?

 • Voor veel patiënten, die al een gepland polibezoek of ingreep hebben, betekent het dat ze  gebeld zijn of zullen worden om de afspraak te verplaatsen. Voor een aantal patiënten zal in plaats van een fysiek consult een belconsult plaatsvinden, ook om eventuele vragen die bij de patiënten leven te beantwoorden. Momenteel is het nog onduidelijk wanneer de patiënten wel opgeroepen zullen worden.
 • De patiënten die in het kader van een tertiaire verwijzing of second opinion naar ons verwezen zijn, worden voorlopig ook niet ingepland voor een consult, tenzij van een acuut karakter. Dat betekent dat u als verwijzer voorlopig verantwoordelijk blijft voor uw patiënt.
 • Behandelingen met intravitreale injecties bij patiënten worden voortgezet. Kans op onherstelbare schade aan visus is te groot bij discontinueren. Wel zullen passende maatregelen worden genomen om kans op besmetting zo laag mogelijk te houden.
 • Voor patiënten met acute oogproblematiek blijven wij altijd toegankelijk. U kunt hiervoor tijdens kantooruren bellen met de spoedtelefoons:
  > Acute oogzorg Het Oogziekenhuis Rotterdam: 010 401 77 27
  > Spoedtelefoon Oogpoli Franciscus Gasthuis: 010 461 69 34
  > Spoedtelefoon Oogpoli Franciscus Vlietland: 010 893 51 96
  > Spoedtelefoon Oogpoli IJsselland Ziekenhuis: 010 258 55 69
  > Spoednummer in de avond, nacht en weekend: 010 401 77 77
 • In zeldzame gevallen (0,8%) gaat COVID-19 gepaard met conjunctivitis. Bij één COVID-19 patiënt met conjunctivitis werd het virus aangetoond in traanvocht. In de patiënten zonder conjunctivitis niet. Conjunctivitis kan dus een (eerste) teken van besmetting zijn. Ons advies bij conjunctivitis is dus: niet verwijzen, maar in thuisisolatie laten uitzieken en behandelen met Povidon Jodium 0.3% oogdruppels.

Bij vragen kunt u contact opnemen met een van de spoedtelefoons.

Met collegiale groet,
Oogartsen Het Oogziekenhuis Rotterdam, Franciscus Gasthuis & Vlietland, IJsselland Ziekenhuis en Havenpolikliniek.

Verwijsbeleid

Een afspraak of behandeling in Het Oogziekenhuis Rotterdam is alleen mogelijk als uw patiënt een verwijzing heeft van een huisarts, medisch specialist of een andere door de zorgverzekeraar geaccepteerde zorgprofessional. Zonder verwijzing vergoedt de zorgverzekeraar de behandeling niet. Dit geldt zowel voor acute als niet-acute oogzorg.

Klik op onderstaande opties voor meer informatie over verwijzen voor:

Telefoonnummer voor verwijzers

Voor vragen of voor het verwijzen van een patiënt kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van Het Oogziekenhuis via het speciale telefoonnummer voor verwijzers: 010 401 77 18. Dit nummer wordt met voorrang opgenomen.

Let op: het nummer is alleen bedoeld voor verwijzers. Heeft een patiënt vragen omtrent bijvoorbeeld een afspraak of behandeling in Het Oogziekenhuis? Dan kan de patiënt worden gewezen op het algemene informatienummer van het Klantcontactcentrum: 010 401 77 77.

Medisch specialisten Het Oogziekenhuis Rotterdam

In Het Oogziekenhuis zijn de oogartsen gespecialiseerd in één of meerdere onderdelen van het oog. De oogartsen met dezelfde specialisatie werken nauw samen in een subspecialistisch team. Kijk voor een overzicht van alle medisch specialisten met foto op de pagina: "Onze specialisten".

Waarvoor kunnen uw patiënten bij ons terecht?

Het Oogziekenhuis Rotterdam maakt ieder jaar afspraken met zorgverzekeraars over het leveren van zorg. Het Oogziekenhuis Rotterdam staat bekend om de hooggespecialiseerde oogheelkunde en fungeert als topzorginstituut voor oogheelkundige zorg. Daarom zijn naast afspraken voor niet-complexe zorg ook aanvullende afspraken gemaakt voor complexe oogheelkunde. Op de pagina ‘Uw afspraak’ staat beschreven voor welke zorg uw patiënten bij ons terecht kunnen.

Nieuwsbrieven voor onze verwijzers

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen Het Oogziekenhuis Rotterdam? Wij hebben een aparte nieuwsbrief voor huisartsen & optometristen en een aparte nieuwsbrief voor oogartsen & overige medisch specialisten. Op deze manier is de informatie in de nieuwsbrief precies afgestemd op uw informatiebehoefte. De nieuwsbrieven verschijnen beide ongeveer 4 tot 6 keer per jaar.

 • Huisarts, optometrist of orthoptist? Klik hier om u in te schrijven voor de nieuwsbrief voor huisartsen, optometristen en orthoptisten!
 • Oogarts of een andere medisch specialist? Klik hier om u in te schrijven voor de nieuwsbrief voor oogartsen en medisch specialisten!