Informatie voor verwijzers

(De informatie op deze pagina is voor iedereen leesbaar, maar wel speciaal bedoeld voor professionals in de gezondheidszorg)

Het Oogziekenhuis Rotterdam hecht grote waarde aan samenwerking met partners en verwijzers in de zorg. Bent u professional in de zorg en verwijst u naar Het Oogziekenhuis Rotterdam? Op deze pagina vindt u meer informatie die voor u en uw patiënt van belang kunnen zijn. 

Verwijsbeleid

Een afspraak of behandeling in Het Oogziekenhuis Rotterdam is alleen mogelijk als uw patiënt een verwijzing heeft van een huisarts, medisch specialist of een andere door de zorgverzekeraar geaccepteerde zorgprofessional. Zonder verwijzing vergoedt de zorgverzekeraar de behandeling niet. Dit geldt zowel voor acute als niet-acute oogzorg.

Klik op onderstaande opties voor meer informatie over verwijzen voor:

Telefoonnummer voor verwijzers

Voor vragen of voor het verwijzen van een patiënt kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van Het Oogziekenhuis via het speciale telefoonnummer voor verwijzers: 010 401 77 18. Dit nummer wordt met voorrang opgenomen.

Let op: het nummer is alleen bedoeld voor verwijzers. Heeft een patiënt vragen omtrent bijvoorbeeld een afspraak of behandeling in Het Oogziekenhuis? Dan kan de patiënt worden gewezen op het algemene informatienummer van het Klantcontactcentrum: 010 401 77 77.

Medisch specialisten Het Oogziekenhuis Rotterdam

In Het Oogziekenhuis zijn de oogartsen gespecialiseerd in één of meerdere onderdelen van het oog. De oogartsen met dezelfde specialisatie werken nauw samen in een subspecialistisch team. Kijk voor een overzicht van alle medisch specialisten met foto op de pagina: "Onze specialisten".

Waarvoor kunnen uw patiënten bij ons terecht?

Het Oogziekenhuis Rotterdam maakt ieder jaar afspraken met zorgverzekeraars over het leveren van zorg. Het Oogziekenhuis Rotterdam staat bekend om de hooggespecialiseerde oogheelkunde en fungeert als topzorginstituut voor oogheelkundige zorg. Daarom zijn naast afspraken voor niet-complexe zorg ook aanvullende afspraken gemaakt voor complexe oogheelkunde. Op de pagina ‘Uw afspraak’ staat beschreven voor welke zorg uw patiënten bij ons terecht kunnen.

Nieuwsbrieven voor onze verwijzers

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen Het Oogziekenhuis Rotterdam? Wij hebben een aparte nieuwsbrief voor huisartsen & optometristen en een aparte nieuwsbrief voor oogartsen & overige medisch specialisten. Op deze manier is de informatie in de nieuwsbrief precies afgestemd op uw informatiebehoefte. De nieuwsbrieven verschijnen beide ongeveer 4 tot 6 keer per jaar.

  • Huisarts of optometrist? Klik hier om u in te schrijven voor de nieuwsbrief voor huisartsen en optometristen!
  • Oogarts of een andere medisch specialist? Klik hier om u in te schrijven voor de nieuwsbrief voor oogartsen en medisch specialisten!