Informatie voor verwijzers

(De informatie op deze pagina is voor iedereen leesbaar, maar wel speciaal bedoeld voor professionals in de gezondheidszorg)

Het Oogziekenhuis Rotterdam hecht grote waarde aan samenwerking met partners en verwijzers in de zorg. Bent u professional in de zorg en verwijst u naar Het Oogziekenhuis Rotterdam? Op deze pagina vindt u meer informatie die voor u en uw patiënt van belang kunnen zijn. 

Informatie voor verwijzers met betrekking tot het coronavirus

Sinds de uitbraak van COVID-19 hebben wij in Het Oogziekenhuis bijna uitsluitend spoedeisende hulp geboden. Gelukkig kunnen we u laten weten dat we inmiddels weer meer patiënten kunnen helpen, want ook Het Oogziekenhuis schaalt weer op voor reguliere zorg. En hier zijn we heel blij mee, want uiteindelijk is zorg leveren aan onze patiënten, waar we het met zijn allen voor doen.

De volgorde van de opschaling wordt bepaald door de medische urgentie van de klacht of aandoening. In welk tempo de opschaling gerealiseerd wordt, hangt vooral af van onze capaciteit. Dit hangt weer af van ruimte (lees de 1,5-meter regel), tijd en mankracht.

Wat betekent dat voor uw en onze patiënten?

 • Vanaf heden kunt u uw patiënten weer insturen voor reguliere oogheelkundige zorg via de gebruikelijke kanalen (verwijsbrief of Zorgdomein). Afhankelijk van de urgentie van de zorgvraag, wordt een afspraak voor uw patiënt ingepland.
 • De patiënten die in het kader van een tertiaire verwijzing of second opinion naar ons verwezen zijn, worden weer ingepland voor een consult. 
 • Behandelingen met intravitreale injecties bij patiënten worden gewoon voortgezet.  
 • Voor patiënten met acute oogproblemen blijven wij altijd toegankelijk. Uiteraard blijven we ook oogheelkundige spoedzorg leveren aan patiënten met of zonder verdenking van COVID-19. Spoedpatiënten kunnen dan ook altijd via de reguliere wijze, via een verwijsbrief of via Zorgdomein, worden ingestuurd. Tevens dienen de spoedpatiënten telefonisch aangemeld te worden. Zo kunnen wij de patiënten verspreiden over de dag en de wachttijden zo kort mogelijk houden. U kunt hiervoor tijdens kantooruren bellen met de spoedtelefoons:
  > Acute oogzorg Het Oogziekenhuis Rotterdam: 010 401 77 27
  > Spoedtelefoon Oogpoli Franciscus Gasthuis: 010 461 69 34
  > Spoedtelefoon Oogpoli Franciscus Vlietland: 010 893 51 96
  > Spoedtelefoon Oogpoli IJsselland Ziekenhuis: 010 258 55 69
  > Spoednummer in de avond, nacht en weekend: 010 401 77 77
 • Patiënten die 4 werkdagen voor OK (na een telefonisch uitvraag) positief getrieerd worden, dienen zich te laten testen op COVID-19. Zij worden door Het Oogziekenhuis aangemeld bij het Maasstad Ziekenhuis en kunnen vanaf maandag 8 juni gebruik maken van de drive-thru van het Maasstad Ziekenhuis. Afhankelijk van de uitslag van de test en de urgentie van de operatie, worden de patiënten ofwel opnieuw ingepland of met voorgeschreven maatregelen geopereerd.
 • In zeldzame gevallen (0,8%) gaat COVID-19 gepaard met conjunctivitis. Bij één COVID-19 patiënt met conjunctivitis werd het virus aangetoond in traanvocht. In de patiënten zonder conjunctivitis niet. Conjunctivitis kan dus een (eerste) teken van besmetting zijn. Ons advies bij conjunctivitis is dus: niet verwijzen, maar in thuisisolatie laten uitzieken en behandelen met Povidon Jodium 0.3% oogdruppels.
 • Wij doen er  alles aan om de kans op verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk te houden. Dit doen wij om onze patiënten én onze medewerkers te beschermen. Het voortzetten van onze zorg kan alleen als we ons met zijn allen houden aan de voorzorgsmaatregelen die we hebben getroffen, voortvloeiend uit de landelijke adviezen. We realiseren ons dat dit niet altijd leuke maatregelen zijn. Zo is het bijvoorbeeld voor begeleiders (in de meeste gevallen) nog steeds niet toegestaan om het ziekenhuis te betreden; zij kunnen buiten wachten of in de Waalse Kerk naast Het Oogziekenhuis. Wij stellen het op prijs als u dit bespreekt met uw patiënt.
 • Meer informatie vindt u op www.oogziekenhuis.nl/coronavirus.

Bij vragen kunt u contact opnemen met een van de spoedtelefoons.

Verwijsbeleid

Een afspraak of behandeling in Het Oogziekenhuis Rotterdam is alleen mogelijk als uw patiënt een verwijzing heeft van een huisarts, medisch specialist of een andere door de zorgverzekeraar geaccepteerde zorgprofessional. Zonder verwijzing vergoedt de zorgverzekeraar de behandeling niet. Dit geldt zowel voor acute als niet-acute oogzorg.

Klik op onderstaande opties voor meer informatie over verwijzen voor:

Telefoonnummer voor verwijzers

Voor vragen of voor het verwijzen van een patiënt kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van Het Oogziekenhuis via het speciale telefoonnummer voor verwijzers: 010 401 77 18. Dit nummer wordt met voorrang opgenomen.

Let op: het nummer is alleen bedoeld voor verwijzers. Heeft een patiënt vragen omtrent bijvoorbeeld een afspraak of behandeling in Het Oogziekenhuis? Dan kan de patiënt worden gewezen op het algemene informatienummer van het Klantcontactcentrum: 010 401 77 77.

Medisch specialisten Het Oogziekenhuis Rotterdam

In Het Oogziekenhuis zijn de oogartsen gespecialiseerd in één of meerdere onderdelen van het oog. De oogartsen met dezelfde specialisatie werken nauw samen in een subspecialistisch team. Kijk voor een overzicht van alle medisch specialisten met foto op de pagina: "Onze specialisten".

Waarvoor kunnen uw patiënten bij ons terecht?

Het Oogziekenhuis Rotterdam maakt ieder jaar afspraken met zorgverzekeraars over het leveren van zorg. Het Oogziekenhuis Rotterdam staat bekend om de hooggespecialiseerde oogheelkunde en fungeert als topzorginstituut voor oogheelkundige zorg. Daarom zijn naast afspraken voor niet-complexe zorg ook aanvullende afspraken gemaakt voor complexe oogheelkunde. Op de pagina ‘Uw afspraak’ staat beschreven voor welke zorg uw patiënten bij ons terecht kunnen.

Nieuwsbrieven voor onze verwijzers

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen binnen Het Oogziekenhuis Rotterdam? Wij hebben een aparte nieuwsbrief voor huisartsen & optometristen en een aparte nieuwsbrief voor oogartsen & overige medisch specialisten. Op deze manier is de informatie in de nieuwsbrief precies afgestemd op uw informatiebehoefte. De nieuwsbrieven verschijnen beide ongeveer 4 tot 6 keer per jaar.

 • Huisarts, optometrist of orthoptist? Klik hier om u in te schrijven voor de nieuwsbrief voor huisartsen, optometristen en orthoptisten!
 • Oogarts of een andere medisch specialist? Klik hier om u in te schrijven voor de nieuwsbrief voor oogartsen en medisch specialisten!