TOA

Functie
TOA
Specialisatie

oogonderzoeken

Wat betekent TOA?

TOA staat voor Technisch Oogheelkundig Assistent.  Een TOA is een mbo-opgeleide optometrist en heeft daarnaast een TOA-opleiding gevolgd. Deze opleiding duurt 2 jaar. In Het Oogziekenhuis Rotterdam werken ongeveer 10 gediplomeerde TOA's.

Wat doet een TOA?

Een technisch oogheelkundig assistent ondersteunt spreekuren en voert oogheelkundige (voor)onderzoeken uit voor een oogarts. Hieronder valt onder andere het afnemen van een anamnese, bepalen van de visus, voorsegmentbeoordeling en applanatietonometrie.

De TOA verricht functieonderzoeken zoals OCT’s, oculometrie, HFA en fundusfotografie, Pentacam en fluorescentie onderzoeken. De TOA doet het onderzoek zelfstandig en rapporteert de resultaten aan de aanvragende oogarts. Daarnaast begeleidt, informeert en adviseert de TOA patiënten over onderzoeken en de behandeling. Ook mag een TOA assisteren bij ingrepen en resultaten in een Elektronisch Patiëntendossier verwerken.

De opleiding 

Tijdens de opleiding Technisch Oogheelkundig Assistent komen de vakken anatomie en fysiologie, communicatie, optica en refractie aan bod. Ook hoe een spreekuur uitgevoerd moet worden (wanneer pas je welke onderzoeken toe, hoe voer je ze uit en wat betekenen de resultaten) en gastlessen over pathologie van het oog. Natuurlijk leren TOA’s ook om deze vakken met elkaar te verbinden in het werk. Daarnaast worden de algemene vakken Nederlands, Engels en rekenen, algemene beroepscompetenties (ABC) en studieloopbaan begeleiding (slb) gevolgd.

In de beroepsbegeleidende leerweg (BBL niveau 4) werkt een TOA minimaal 20 uur per week in een ziekenhuis bij de polikliniek oogheelkunde, in een oogziekenhuis of in een oogkliniek. Tijdens de studie gaat de TOA 1 dag per week naar school voor de theorie.

TOA’s werken met techniek, mensen én in de gezondheidszorg: de gezondheidstechniek.