Systemische medicijnen bij uveïtis en scleritis

Uveïtis en scleritis zijn oogontstekingen die vervelende klachten kunnen geven. Om schade aan het oog te voorkomen zal de oogarts u medicijnen voorschrijven om de ontsteking af te remmen. De oogontstekingen kunnen verschillende oorzaken hebben. Daarom zijn er ook verschillende medicijnen en behandelingen mogelijk.

Systemische medicijnen bij de behandeling van uveïtis en scleritis

Is de oogontsteking door een besmetting met een bacterie, parasiet of virus ontstaan? Dan behandelen we met antibiotica of met medicijnen die het virus bestrijden (antiviraal). Bij een ontsteking door een auto-immuunziekte worden ontstekingsremmers gebruikt. Bijvoorbeeld corticosteroïden als prednison of DMARDs. DMARDs zijn disease modifying anti-rheumatic drugs, zoals methotrexaat, azathioprine, ciclosporine en mycofenolzuur. De medicijnen kunnen bestaan uit oogdruppels, ooginjecties, tabletten of capsules of een infuus. Deze medicijnen gebruiken we vaak off-label. Als deze medicijnen onvoldoende werken, wordt er overgegaan op biologicals (adalimumab).

Off-label-gebruik medicijnen

Omdat uveïtis en scleritis niet vaak voorkomen, zijn de medicijnen die gebruikt worden niet speciaal voor deze oogziektes geregistreerd. Wel zijn deze medicijnen voor andere ontstekingsziekten geregistreerd. Deze medicijnen zijn uitgebreid getest en goedgekeurd en werken ook goed bij uveïtis en scleritis . Op www.oogheelkunde.org  vindt u een lijst met medicijnen die vaak worden gebruikt bij uveïtis of scleritis. Van uw oogarts krijgt u altijd uitgebreide informatie hierover.

Behandelen van uveïtis en scleritis in Het Oogziekenhuis Rotterdam

Het is belangrijk dat we een actieve uveïtis en scleritis snel ontdekken en behandelen. Het Oogziekenhuis Rotterdam staat voor goede oogzorg met de juiste, veilige medicijnen. Onze jarenlange ervaring helpt daarbij. Daarnaast doen we veel wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe medicijnen. Niet alleen in Nederland, maar ook samen met buitenlandse specialisten. Zo zijn onze oogartsen dan ook vaak als een van de eersten op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast werken wij ook veel samen met andere specialisten. Bijvoorbeeld met een immunoloog of reumatoloog. Bij bepaalde medicijnen houden we samen met hen extra goed de mogelijke bijwerkingen in de gaten.

Afspraak maken of verwijzen

Heeft u een verwijsbrief van uw huisarts (of in sommige gevallen van de optometrist)? Dan kunt u een afspraak maken bij Het Oogziekenhuis Rotterdam.

Bent u al in behandeling bij een oogarts in een ander ziekenhuis? Dan kan uw oogarts als dat nodig is een verwijzing regelen naar ons ziekenhuis. 

Afspraak maken     Verwijzen

Kwaliteit

10 gespecialiseerde oogartsen en 5.425 polikliniekbezoeken in 2023
Patiënten geven het cijfer 8.8

Nieuws

Agenda