Werken bij ons


Het Oogziekenhuis Rotterdam kenmerkt zich door innovatie, klantgerichtheid en kwaliteit. De patiënt en het reduceren van haar angst staan centraal. Met veel licht, transparantie en hedendaagse kunst proberen wij een gevoel van veiligheid voor de patiënt te creëren. En daarnaast natuurlijk ook een fijne werkomgeving voor onze medewerkers!

Vacatures

Regelmatig zijn wij op zoek naar innovatieve, enthousiaste en talentvolle medewerkers! Wil je graag aan de slag bij een innovatieve organisatie in een inspirerende omgeving? Hieronder vind je een overzicht van de actuele vacatures. Staat de functie die je zoekt er niet tussen, stuur dan een open sollicitatie naar de afdeling P&O. Daarnaast is het mogelijk om binnen Het Oogziekenhuis Rotterdam stage te lopen of een afstudeeronderzoek te verrichten. Ben je opzoek naar een leuke en uitdagende stage- of afstudeerplek? Stuur dan een sollicitatie met vermelding van je persoonsgegevens, opleiding, stage-/ afstudeeropdracht en stageperiode.

Voor een actueel overzicht van onze vacatures, kijk bij 'Vacatures'. 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacatures wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieprocedure

Bij alle sollicitaties op een vacature wordt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging verstuurd. De sollicitatie wordt beoordeeld door de betreffende teamleider. Heb je geen ontvangstbevestiging ontvangen, neem dan gerust even contact met ons op. Door de beoordeling van de teamleider wordt duidelijk welke kandidaten uitgenodigd mogen worden voor een eerste sollicitatiegesprek en welke kandidaten afgewezen worden. Word je uitgenodigd voor een gesprek, dan neemt één van de medewerkers van de afdeling P&O telefonisch contact met je op, of je ontvangt een uitnodiging per mail.

Klikt het tijdens het eerste gesprek en wil ook jij verder? Dan krijg je een uitnodiging voor een eventueel tweede gesprek. In het andere geval beslist de adviseur P&O in overleg met de leidinggevende opnieuw over een afwijzing of het in portefeuille houden van je sollicitatie. Is na het tweede gesprek duidelijk dat we met elkaar verder willen, dan volgt nog een arbeidsvoorwaardengesprek met de adviseur P&O. Hierin worden onder andere afspraken gemaakt over het salaris, de arbeidsomvang en de datum waarop je in dienst treedt.

Medewerkers

Binnen Het Oogziekenhuis Rotterdam werken ongeveer 550 medewerkers en oogartsen. Dit maakt ons een relatief klein ziekenhuis. We werken in kleine teams en de lijnen met de teamleiders zijn erg kort. De sfeer is open en informeel. De structuur van het ziekenhuis is zichtbaar in het onderstaande organogram. Artsen en medewerkers werken multidisciplinair samen in de verschillende behandelteams.

De 550 medewerkers zijn overigens niet alleen werkzaam in Het Oogziekenhuis Rotterdam, maar ook binnen één van de samenwerkingslocaties van Het Oogziekenhuis (Franciscus Gasthuis & Vlietland en IJsselland Ziekenhuis), Oogziekenhuis Focuskliniek en het Rotterdams Oogheelkundig Instituut.

De BIG-registratie

www.bigregister.nl

De Wet BIG maakt deel uit van een serie wetten rond de kwaliteit van zorg. De Wet BIG bewaakt en bevordert de kwaliteit van de beroepsuitoefening en beschermt zorgvragers tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren. In de Wet BIG staat met dat oogmerk een aantal voorbehouden handelingen beschreven. Alleen bevoegde en bekwame beroepsbeoefenaren mogen deze handelingen verrichten.

De BIG-registratie van de binnen Het Oogziekenhuis Rotterdam werkzame professionals is, en wordt regelmatig, gecontroleerd.

Op de website van de Wet BIG kunt u zelf op eenvoudige wijze kennis nemen van het doel en de inhoud van de Wet BIG. Tevens vindt u daar antwoord op veelgestelde vragen.

Arbeidsvoorwaarden

Medewerkers van Het Oogziekenhuis Rotterdam vallen onder de CAO Ziekenhuizen. Daarnaast kennen we binnen het ziekenhuis een aantal speciale regelingen waardoor de arbeidsvoorwaarden zonder meer goed te noemen zijn.

Salaris
Naast een marktconform salaris ontvang je een eindejaarsuitkering (volgens de CAO) en 8,33% vakantietoeslag. Werk je onregelmatig dan ontvang je daarvoor een toelage bovenop je bruto salaris. Verder kent Het Oogziekenhuis Rotterdam een standaardvergoeding voor de reiskosten van het woon-werkverkeer.

Dienstverband
Een medewerker met een fulltime dienstverband bij Het Oogziekenhuis Rotterdam werkt gemiddeld 36 uur per week. In veel functies is het eveneens mogelijk om parttime of als oproepmedewerker aan de slag te gaan.

Verlof
Een fulltime werknemer heeft recht op 144 wettelijke vakantieuren en 57 PLB-uren per jaar (bij elkaar ongeveer 25 dagen) per jaar. Daarnaast is het mogelijk om aanspraak te maken op de wettelijk vastgelegde vormen van verlof, zoals zorgverlof en (onbetaald) ouderschapsverlof. Voor persoonlijke situaties kun je ook, uiteraard in overleg met je teamleider, gebruik maken van (onbetaald) verlof.

Extra's
Andere extra's die we aan onze medewerkers aanbieden zijn deelname aan het pensioenfonds en een collectieve ziektekostenverzekering.

CAO
Meer informatie over de inhoud van de CAO kun je vinden onder CAO.

Veelgestelde vragen

Wat gebeurt er met mijn open sollicitatie?
Staat de functie die je zoekt niet tussen de vacatures dan kun je een open sollicitatie versturen. De P&O-adviseurs beoordelen je sollicitatie. Is sprake van een vacature, of wordt die op korte termijn verwacht, dan wordt de sollicitatie doorgestuurd naar de teamleider van de afdeling waar mogelijk interesse voor je sollicitatie bestaat. Zien zij ook mogelijkheden? Dan word je uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Wat moet ik doen als ik stage wil lopen binnen Het Oogziekenhuis Rotterdam?
Als je op zoek bent naar een leuke en uitdagende stage- of afstudeerplaats kun je een sollicitatie sturen naar de afdeling P&O. Vermeld hierin je persoonsgegevens, je opleiding, wat voor je stage wilt lopen en in welke periode je stage gaat lopen. Wij gaan vervolgens kijken welke mogelijkheden we je kunnen bieden. Binnen twee weken proberen we je meer duidelijkheid te geven over je verzoek

Contact

Voor vragen kun je contact opnemen met de afdeling P&O. Het secretariaat P&O is tijdens kantoortijden telefonisch te bereiken op nummer 010 - 401 77 16.

Correspondentieadres:
Het Oogziekenhuis Rotterdam
Afdeling Personeel & Organisatie
Postbus 70030
3000 LM  ROTTERDAM

Mogelijkheid tot bijscholing / meelopen voor oogartsen

Bent u oogarts en heeft u behoefte aan bijscholing of meelopen op een van onze specialistische afdelingen? Neemt u dan per e-mail contact op met Michelle van der Linden: m.vanderlinden@oogziekenhuis.nl.

Privacyverklaring voor sollicitanten

Het Oogziekenhuis Rotterdam (hierna: "Het Oogziekenhuis") vindt de privacy van haar externe en interne sollicitanten belangrijk. Wanneer je bij Het Oogziekenhuis solliciteert, verwerkt Het Oogziekenhuis jouw persoonsgegevens daarom volgens de privacyregels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met verwerken van persoonsgegevens worden alle handelingen die Het Oogziekenhuis met jouw gegevens kan uitvoeren bedoeld, zoals het verzamelen, vastleggen, bewerken, doorsturen, ordenen, verspreiden, bewaren en vernietigen van gegevens.

Deze privacyverklaring is bedoeld om jou te informeren over de manier waarop Het Oogziekenhuis met jouw persoonsgegevens omgaat en is van toepassing op de sollicitatieactiviteiten van Het Oogziekenhuis. De privacyverklaring wordt soms aangepast om aan de veranderende privacyregels te blijven voldoen.

Gegevens
Het Oogziekenhuis verwerkt de persoonsgegevens die jij door middel van het sollicitatieformulier en bijgevoegd cv via onze website (button 'solliciteren') aan Het Oogziekenhuis doorgeeft. Ook verwerkt Het Oogziekenhuis de gegevens die wij van jou krijgen uit persoonlijke contacten, telefoongesprekken, brieven en/of e-mails in het kader van sollicitaties. Het gaat hierbij om persoonsgegevens die we hebben gekregen bij zowel open sollicitaties als sollicitaties voor bestaande vacatures. Het Oogziekenhuis gebruikt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn om te kunnen beoordelen of jij een geschikte kandidaat bent voor de functie waarop jij solliciteert.

Het Oogziekenhuis verwerkt de volgende persoonsgegevens van jou: naam, telefoonnummer, e-mailadres, cv en motivatiebrief, diploma's en opgegeven referenties. Het Oogziekenhuis verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van jou, zoals gegevens over ras of etnische achtergrond, politieke of godsdienstige overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, gezondheid of seksuele geaardheid. Wanneer het in verband met bijzondere omstandigheden toch noodzakelijk is om bijzondere persoonsgegevens te verwerken, zal Het Oogziekenhuis voldoen aan de voorwaarden die hiervoor gelden en jou daarover informeren.  
Doeleinden
De persoonsgegevens die jij aan Het Oogziekenhuis doorgeeft, worden alleen door Het Oogziekenhuis gebruikt voor de sollicitatieprocedure. De sollicitatieprocedure bestaat uit:

  • het vergelijken van persoonsgegevens van sollicitanten met de huidige vacatures bij Het Oogziekenhuis;
  • het opnemen van contact met sollicitanten om sollicitatiegesprekken in te plannen;
  • het doorgeven van informatie aan sollicitanten over andere relevante vacatures;
  • het eventueel (laten) uitvoeren van een (psychologische) test;
  • het opstellen van geanonimiseerde statistische data, zoals het aantal sollicitanten per vacature en de doorloopsnelheid van vacatures.

(Psychologische) test
Wanneer een (psychologische) test onderdeel is van de sollicitatieprocedure, meldt Het Oogziekenhuis dit vooraf in de vacaturetekst. De vacaturetekst geeft ook het doel van de (psychologische) test aan. Als je wordt uitgenodigd voor een (psychologische) test, geeft Het Oogziekenhuis jouw naam, e-mailadres, geboortedatum en geslacht door aan de organisatie die door Het Oogziekenhuis wordt ingeschakeld voor het afnemen van de (psychologische) test. Het Oogziekenhuis zal met deze organisatie een contract (verwerkersovereenkomst) sluiten waarin onder andere wordt opgenomen dat deze organisatie jouw gegevens vertrouwelijk behandelt en niet langer dan vier weken bewaart. Het Oogziekenhuis stuurt de uitslag van de (psychologische) test per e-mail naar jou. Deze uitslag kan alleen worden ingezien door de medewerkers van Het Oogziekenhuis die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure. Het Oogziekenhuis vernietigt de uitslag van de test uiterlijk vier weken nadat de sollicitatieprocedure is beëindigd of afgerond.

Doorsturen van gegevens
Het Oogziekenhuis stuurt alleen persoonsgegevens van jou door aan derde partijen wanneer dit nodig is voor de sollicitatieprocedure of wanneer dit volgens de wet moet. Het Oogziekenhuis zorgt ervoor dat er in dat geval alleen echt noodzakelijke gegevens worden doorgestuurd. Bovendien heeft Het Oogziekenhuis een (verwerkers)overeenkomst gesloten met eventuele derde partijen, zodat jouw gegevens vertrouwelijk en volgens de wetgeving worden behandeld.

Bewaren en verwijderen van gegevens
Het Oogziekenhuis bewaart jouw persoonsgegevens tijdens de sollicitatieprocedure. Uiterlijk vier weken na het beëindigen of afronden van deze procedure, vernietigt Het Oogziekenhuis jouw gegevens.Soms bewaren wij jouw persoonsgegevens om je te kunnen wijzen op een nieuwe geschikte vacature. Dit doen wij alleen als je hier schriftelijk mee akkoord bent gegaan. In dat geval worden jouw gegevens uiterlijk één jaar nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd of afgerond, vernietigd. Het Oogziekenhuis kan jouw gegevens langer bewaren in bijzondere situaties, bijvoorbeeld wanneer je een klacht hebt ingediend over de sollicitatieprocedure. Het Oogziekenhuis laat jou dan weten dat jouw gegevens worden bewaard totdat de klacht is afgehandeld.

Het Oogziekenhuis gebruikt jouw persoonsgegevens die jij tijdens de sollicitatieprocedure aan ons hebt gegeven omdat dit noodzakelijk is voor de sollicitatieprocedure en om te beoordelen of je geschikt bent voor de functie waarop jij solliciteert. Op jouw schriftelijke verzoek zal Het Oogziekenhuis laten zien welke persoonsgegevens zij van jou heeft. Het Oogziekenhuis zal jouw persoonsgegevens per direct aanpassen of vernietigen wanneer jij daarom verzoekt en aan de voorwaarden voldoet. Ook zal Het Oogziekenhuis de persoonsgegevens die zij van jou heeft op jouw verzoek aan jou verstrekken of aan een andere organisatie overdragen. Je kunt je verzoek per e-mail aan Het Oogziekenhuis sturen naar solliciteren@oogziekenhuis.nl. Wanneer Het Oogziekenhuis onvoldoende persoonsgegevens heeft om de sollicitatieprocedure te kunnen doorlopen, kan zij de procedure beëindigen.

Toegang tot en beveiliging van gegevens
Alleen de medewerkers van Het Oogziekenhuis die betrokken zijn bij de sollicitatieprocedure hebben toegang tot jouw persoonsgegevens. Dit zijn de medewerkers van HR die betrokken zijn bij werving & selectie en de leidinggevende(n). De medewerkers van Het Oogziekenhuis zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met de gegevens van sollicitanten die bij Het Oogziekenhuis solliciteren of informatie opvragen over bepaalde vacatures of de sollicitatieprocedure.

Het Oogziekenhuis Rotterdam zorgt ervoor dat jouw persoonsgegevens veilig opgeslagen worden en dat alleen de mensen toegang hebben tot jouw gegevens die toegang moeten hebben om hun werk te kunnen uitvoeren.

Het Oogziekenhuis heeft hiervoor verschillende maatregelen genomen. Zo worden de persoonsgegevens versleuteld (encryptie) en worden je persoonsgegevens altijd vertrouwelijk behandeld. Personen die namens Het Oogziekenhuis Rotterdam toegang hebben tot jouw gegevens, hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Indien gegevens door een andere partij worden verwerkt, verwacht Het Oogziekenhuis dezelfde technische en organisatorische maatregelen van deze andere partijen (verwerkers). Dit is vastgelegd in verwerkersovereenkomsten. Als er nieuwe vormen van beveiliging beschikbaar zijn, dan streeft Het Oogziekenhuis ernaar de beveiliging verder te verbeteren.  

Vergewisplicht
In de 'Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg' staat dat Het Oogziekenhuis verplicht is om te controleren of jij geschikt bent om werkzaam te zijn in je functie. Hiervoor doet zij onderzoek naar jouw arbeidsverleden. Het Oogziekenhuis zal jouw profiel(en) op social media raadplegen. Dit wordt altijd vooraf vermeld in de vacaturetekst. Het Oogziekenhuis zal alleen de gegevens raadplegen die belangrijk zijn om te kunnen beoordelen of jij geschikt bent voor de functie waarop je solliciteert. Als Het Oogziekenhuis jouw profiel(en) op sociale media heeft geraadpleegd, zal zij de resultaten daarvan met jou bespreken. Het Oogziekenhuis maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering. Het Oogziekenhuis raadpleegt eventueel het BIG-register en doet eventueel navraag bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (Inspectie IGJ). Daarnaast zal Het Oogziekenhuis in sommige gevallen contact opnemen met jouw vorige werkgevers. Voordat Het Oogziekenhuis contact met hen opneemt, zal zij jou daarover informeren.

Vragen of klachten?
Bij Het Oogziekenhuis werkt een medewerker (functionaris gegevensbescherming) die ervoor zorgt dat Het Oogziekenhuis zich aan de privacywetgeving houdt. Heb je vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring of over de manier waarop Het Oogziekenhuis jouw gegevens verwerkt, dan kun je contact opnemen met deze functionaris voor de gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar fg@oogziekenhuis.nl. Vragen over vacatures en sollicitaties kun je e-mailen naar solliciteren@Oogziekenhuis.nl.

Mocht je klachten hebben over de manier waarop Het Oogziekenhuis met jouw persoonsgegevens omgaat, dan kun je deze indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via deze link.

Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen