Hangend ooglid bij volwassenen (aponeurogene ptosis bovenooglid)


Een hangend ooglid is een aandoening waarbij het bovenooglid naar beneden is gezakt. Hierdoor kan het zien belemmerd worden of kan er cosmetisch storende asymmetrie tussen de bovenoogleden ontstaan.

Hangend ooglid bij volwassenen (aponeurogene ptosis bovenooglid)

U heeft een hangend bovenooglid dat geleidelijk is ontstaan, zonder dat er sprake is van spierziekten of neurologische afwijkingen. Deze folder informeert u over de aandoening, de operatie en de nazorg.

De diagnose

Het bovenooglid wordt geopend door een spier die vanuit de top van de oogkas naar het ooglid loopt. Deze spier heet de levatorspier. Een hangend ooglid bij volwassenen is meestal het gevolg van het losraken van de aanhechting of het uitrekken van de pees van deze levatorspier. De spier functioneert goed, maar de positie van de ooglidrand ten opzichte van het oog is te laag. Hierdoor ontstaat een beperking van het zicht en kunt u last krijgen van het dichtvallen van de ogen; met name 's avonds.

De meest voorkomende oorzaken van een hangend ooglid zijn: het verslappen van het weefsel door het ouder worden, het langdurig dragen van (harde) contactlenzen, eerdere oogoperaties en/of ernstige oogontstekingen of ongevallen waarbij zwelling van de weefsels van het ooglid is opgetreden.

Om na te gaan of een ooglidoperatie veilig kan worden uitgevoerd, wordt u vooraf onderzocht op droge ogen. Wanneer inderdaad blijkt dat u droge ogen heeft, bestaat de kans dat u na de operatie last krijgt van irritatie en zandgevoel. We kunnen dan adviseren om de operatie niet te laten verrichten.

Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen