Afspraak maken, wijzigen of afzeggen

Digitaal maken, verzetten en afzeggen van een afspraak

Een afspraak of behandeling in Het Oogziekenhuis Rotterdam is alleen mogelijk als u een verwijzing heeft van een huisarts, medisch specialist of een andere door de zorgverzekeraar geaccepteerde zorgprofessional. Zonder verwijzing vergoedt de zorgverzekeraar de behandeling niet. Dit geldt zowel voor acute (spoed) als niet-acute oogzorg. Het Oogziekenhuis accepteert verwijzingen uit het hele land. 

Via onze website kunt u:

  • als bestaande of nieuwe patiënt een afspraakverzoek indienen als u in het bezit bent van een Zorgdomein-nummer (ZD-nummer);
  • een verzoek indienen om een afspraak te verzetten*;
  • een verzoek indienen om een afspraak af te zeggen*.

Afspraak maken Afspraak verzetten Afspraak afzeggen

Leest u hier meer over ons verwijsbeleid.

*) Bij afspraken die binnen 48-72  uur plaatsvinden verzoeken wij u om telefonisch contact met ons te zoeken. 

Digitaal herhaalrecept aanvragen

Wist u dat u uw herhaalrecept ook digitaal (via de computer) kunt aanvragen? Dat gaat vaak sneller dan telefonisch. Klik op de knop voor meer informatie.

Herhaalrecept aanvragen

 

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

Topreferente zorg (derde- en vierdelijns verwijzingen)
Het Oogziekenhuis behandelt patiënten met tertiaire verwijzingen vanuit het hele land. Dat zijn verwijzingen door een oogarts in een ander ziekenhuis. Alle verwijsbrieven worden door ons van tevoren beoordeeld om in te schatten of wij van toegevoegde waarde kunnen zijn en welk aanvullend onderzoek ingepland moet worden. Patiënten en verwijzers ontvangen vervolgens bericht.

Tweedelijns oogheelkundige zorg
Het Oogziekenhuis behandelt alle patiënten met een verwijzing van huisarts/optometrist vanuit het hele land.

Second opinions
Het Oogziekenhuis geeft ook een tweede mening (second opinion) op verzoek van uw huisarts. Er moet sprake zijn van een verwijzing voor een second opinion door de huisarts als patiënt binnen de directe zorgregio woont: postcode 2650 t/m 2665 en 2900 t/m 3299. Patiënten die buiten de zorgregio wonen, dienen een verwijzing te hebben van de eigen medisch specialist (kan ook een niet oogheelkundig medisch specialist zijn bijvoorbeeld een plastisch chirurg). De verwijzer moet aangeven dat het om een second opinion gaat. Met deze mening van Het Oogziekenhuis kan, in de meeste gevallen, uw eigen oogarts u weer verder behandelen.

Spoedzorg
Voor acute ernstige aandoeningen van het oog (spoedzorg) is de afdeling Acute Oogzorg binnen Het Oogziekenhuis 24 uur per dag, 365 dagen per jaar beschikbaar en bereikbaar.

Hoe open ik een digitale afspraakbevestiging?

Vanaf oktober 2022 versturen wij onze afspraakbevestigingen zoveel mogelijk digitaal (per mail). We versturen de mail beveiligd omdat er informatie in staat die niet voor anderen bedoeld is. Soms komt het voor dat u de afspraakbevestiging in uw spambox ontvangt en misschien ziet u deze dan niet. Maar hoe werkt het precies? Leest u vooral onderstaande informatie om te voorkomen dat u uw afspraak mist en wij voor niets op u wachten.

Hoe open ik een beveiligde mail van Het Oogziekenhuis

Herinnerservice

Als extra service ontvangt u twee of drie dagen voor uw afspraak een korte herinnering door middel van een SMS. Bij het niet kunnen nakomen van de afspraak kunt u het ziekenhuis bellen om af te zeggen en een nieuwe afspraak in te plannen.

Deze herinnerservice past in de extra service die we willen leveren aan onze patiënten. De service werkt samen met verschillende ZIS (ziekenhuis informatie systemen) die door zorginstellingen gebruikt worden voor het agendabeheer. Zo kunnen de herinneringen geautomatiseerd verstuurd worden.

Wachttijden

Wij proberen onze wachttijden zo kort mogelijk te houden. Voor sommige polikliniekafspraken of operaties lukt dit niet helaas altijd. Leest u hier meer over onze wachttijden.