Lichtflitsen zien

Veel mensen zien wel eens lichtflitsen in hun oog. Het is dan net of er een tl-lamp aan het knipperen is. Of dat u een felle bliksemschicht voor uw ogen ziet. Soms komen de flitsen alleen aan de zijkant van het oog voor, of steeds in dezelfde hoek. 

Wat te doen bij lichtflitsen in het oog?

Ziet u lichtflitsen in uw oog? Dat is meestal een onschuldig verschijnsel. Bijvoorbeeld door het krimpen van het glasvocht bij het ouder worden. Flitsen in het oog kunnen ook bij migraine horen of voorkomen bij vermoeidheid of stress. Maakt u zich zorgen over de lichtflitsen, dan kunt u het best langs de huisarts gaan voor een kort oogonderzoek. Als dat nodig is kan uw huisarts u verwijzen naar Het Oogziekenhuis Rotterdam.

Lichtflitsen met andere klachten

Het kan zijn dat u naast lichtflitsen ook andere klachten heeft. Zoals wazig zien, vlekken zien of een schaduw of gordijn voor uw ogen. Of dat de klachten snel erger worden. Neem in dat geval snel contact op met uw huisarts. De lichtflitsen kunnen dan een teken zijn van een beginnend netvliesprobleem. 

Kwaliteit

41 medisch specialisten, 126.547 polikliniekbezoeken en 13.382 operaties in 2022
Patiënten geven het cijfer 8.7