Diabetes en tranende ogen

Mijn man heeft last van diabetes type 2. Hij heeft ontzettend veel last van tranende ogen, vooral bij het autorijden is dat lastig. Heeft dat te maken met diabetes?

Tranende ogen lijken niet een typische klacht bij Diabetes Type 2. Er zijn wel verschillende andere oorzaken voor tranende ogen.

Allereerst kan  irritatie van het oogoppervlak een prikkel tot traanproductie geven. Een vuiltje , uienschillen of een ontstoken ooglidrand. De oplossing is om de irritatie weg te nemen. Vaak is dit bij oudere patienten een ooglidrand ontsteking met schilfertjes (blefaritis squamosa). Deze huidschilfertjes zijn een voedingsbodem voor bacterien die gifstoffen afscheiden en traanklachten kunnen veroorzaken. Door iedere avond met een vochtige wattenstok de oogleden goed schoon te poetsen verdwijnen de klachten.

Een ander oorzaak voor tranende ogen is een verstopping van de traanbuisjes. Deze kunnen door de oogarts met een dunne sonde opengemaakt worden. De traanklachten kunnen ook berusten op te slappe onderoogleden, hierdoor liggen de traanpuntjes niet goed tegen het oog aan en lekken de tranen over de ooglidrand en de wang in plaats van via de traanbuisjes naar de neus toe. Door de oogleden operatief te verstevigen vedwijnen de klachten.

 

Droge ogen

Mijn probleem is dat ik sinds ongeveer een jaar in het geheel geen traanvocht ( c.q. geen tranen ) meer aanmaak. Derhalve ben ik genoodzaakt enkele malen per dag mijn ogen te druppelen en dit volgens de oogarts mijn verdere leven.
Zijn er nog andere mogelijkheden?
 

Droge ogen kunnen op latere leeftijd ontstaan vooral bij vrouwen na de menopause. Alle slijmvliezen worden dan droger door hormoonveranderingen en vaak ook de ogen. De traanproductie neemt af. Bij de ziekte van Sjogren kunnen extreme droge ogen optreden, waarbij het hoornvlies beschadigingen kan oplopen(keratitis sicca). De strategie bij droge ogen is: door middel van kunsttranen de ogen toch vochtig genoeg te houden en dit houdt voor de patient in dat er over de dag verspreid 6-8 keer kunsttranen gedruppeld moet worden. Verder kan door het dragen van een bril met afsluitende zijkapjes de verdamping van de tranen vertraagd worden. Een andere techniek is de zg "punctum plugs". Hierbij worden miniscule plugjes in de traanpunten geschoven waardoor de tranen niet meer kunnen afvloeien naar de traanzak en de neus en je dus langer plezier van je (kunst)tranen hebt.

Druppeltest voor oogmeting

Mijn zoontje van 4 jaar heeft moeite met kijken. Bij de opticien stuurde ze me naar de oogarts voor een druppeltest.
Waarvoor is dat?


Bij een kind onder de tien jaar is het moeilijk om een geode bril aan te meten omdat zij nog niet goed kunnen aangeven of ze met het ene glas beter kunnen zien dan met het andere( subjectieve refractie). Een uitkomst biedt de objectieve refractie. Dit kan bij kinderen niet zomaar door een computermeting bij de opticien want kinderen kunnen nog heel goed accommoderen. Dit is het vervormen van hun eigen lens waardoor er een veel te hoge minsterkte met de computer gemeten wordt. Door met druppels (atropine of cyclopentolaat) de accommodatiespier tijdelijk lam te leggen kan de lens zich niet meer vervormen en meet de oogarts of orthoptist met een lichtbundel de juiste objectieve brilsterkte. Dit kan belangrijk zijn bij scheelzien die veroorzaakt wordt door een hoge plussterkte. Door een juiste bril voor te schrijven kan het scheelzien (deels) verholpen worden.

Klik hier voor een kopie van dit artikel met afbeelding in het Algemeen Dagblad.

Gaatjes in netvlies

De BBC meldt dat Gordon Brown retina gaatjes heeft. Wat is dat en wat kan er aan gedaan worden?

De retina (netvlies) is de binnenbekleding van de achterkant van het oog. Hier liggen de lichtgevoelige cellen (staafjes en kegeltjes) die licht omzetten in elektrische signalen die naar de hersenen gestuurd worden via de oogzenuw.

Verder is het oog opgevuld met het glasachtig lichaam een heldere gelatine achtige substantie omgeven door een membraan, die zowel vulmiddel als schokbreker van het oog is. Door een natuurlijk veroudering proces laat het glasvocht membraan  gedurende het leven langzaam los van de retina. Dit geeft over het algemeen symptomen van vlekjes of kleine draadjes die je ziet als je naar een heldere achtergrond wit papier of een blauwe hemel kijkt (mouche volantes). Als er echter zwakke plekjes in het netvlies zitten dan kan door dit loslatingproces gaatjes in het netvlies getrokken worden. Vaak ziet de patient dan flitsen of bliksemschichten bij heldere hemel omdat het netvlies mechanisch geprikkeld wordt. Afhankelijk van de aard locatie en aantal van deze retinagaatjes kan het verstandig zijn deze met behulp van een laser te puntlassen. Er wordt dan een beschermingsring rond het retinagaatje gelaserd zodat het netvlies niet los kan laten. Want eenmaal losgelaten moet een netvlies geopereerd worden omdat dit tot blindheid van dit oog kan leiden.

Klik hier voor een kopie van de afbeelding bij dit artikel in het Algemeen Dagblad.

Hyposphagma: gesprongen adertje in oogwit

Ik ben een vrouw van 55 jaar, en ik heb vaak last van een gesprongen bloedvat in het oog. In het verleden 1-2 maal per jaar, de laatste jaren steeds vaker, soms bijna elke maand. Vaak in de eerste helft daarvan en altijd betreft het hetzelfde oog en dezelfde plaats. Het bijna gehele oogwit is dan lakrood. Het is ongeveer 15 jaar geleden dat ik hier last van kreeg. Mijn bloeddruk is goed en er is in een bloedonderzoek geen glucose aangetoond.

Omdat het bindvlies doorzichtig is en heel losmazig kan een kleine bloeding onder het bindvlies op het oogwit er heel indrukwekkend uitzien. Het is echter een onschuldige aandoening te vergelijken met een blauwe plek op je arm of been na stoten.  De bloeding verdwijnt meestal binnen twee weken en krijgt door het afbraakproces van het gestolde bloed na rood dan groenig en later gelige kleur waarna het volledig verdwijnt. Een duidelijke oorzaak is er vaak niet; ook een verband met hoge bloeddruk is niet altijd aanwijsbaar het treedt wel vaker op bij ouderen met wat fragielere bloedvaatjes. Patienten met bloedverdunners kunnen uitgebreidere en opzwellende bloedinkjes krijgen die ook langer tijd nodig hebben om weg te trekken. Een verdere verkleuring van het oogwit kan optreden bij een te hoog billirubine (galstof) gehalte in het bloed als teken van een leverfunctiestoornis ( hepatitis).

Hangend ooglid

Mijn rechteroog is kleiner dan mijn linker, het ooglid hangt verder naar beneden.
Het is geen lui oog, en heb het altijd gehad maar ik ben nu 18 en heb er steeds meer last van.
Op vakantie of uitgaan denkt iedereen dat ik stoned ben of heel moe. Bij een sollicitatiegesprek dacht de man dat ik stoned was.Ook bij presentaties en gesprekken voel het niet prettig. Daarom vroeg ik me af of er iets tegen te doen is.


Een ander woord voor een hangend ooglid is Ptosis. Dit kan een aangeboren afwijking zijn zoals bij U of het kan in de loop van het leven ontstaan. Bij babies wordt het alleen operatief verholpen als het ooglid de pupil helemaal afsluit om een lui oog te voorkomen. De ideale leeftijd om aangeboren Ptosis te opereren is rond 5 jaar. Op latere leeftijd zijn goede operatie resultaten te verkrijgen afhankelijk van de oorzaak van de Ptosis. De oogarts of de plastisch chirurg korten dan de spier die het ooglid omhoog moet trekken iets in zodat er een symmetrisch lidspleet ontstaat.(Levator resectie) Uit uw verhaal blijkt duidelijk hoe belangrijk de oogstand en stand van de oogleden voor het sociale oogcontact zijn. Dit heeft zijn weerslag op het zelfbeeld van de patient. Het hangt van uw ziektekosten polis af of de kosten voor een dergelijke operatie vergoed worden.

Keratoconus

Wat is een keratoconus en wat kun je eraan doen?

Een keratoconus is een onregelmatige uitbolling van het hoornvlies. Hierdoor is het heldere raampje van het oog niet mooi bolvormig of wat eivormig zoals bij astigmatisme (cylinder in de bril) maar het hoornvlies krijgt een "hangbuikje" of "kegeltje" (conus). Hierdoor worden de beelden heel onregelmatig op het netvlies geprojecteerd en zie je alles als door in een lachspiegel. Het wordt veroorzaakt door een verzwakking van het bindweefsel in het hoornvlies. Het kan erfelijk zijn en komt ook vaker voor bij patienten met het syndroom van Down. De behandeling begint met het dragen van harde contactlenzen die als het ware een drijvend korsetje vormen voor het uitbuikende hoornvlies. Als de contactlenzen niet meer verdragen worden is de meest recente therapie " crosslinking". Hierbij wordt gebruik gemaakt van een medicijn op het oog dat onder invloed van een speciale lamp de te losse verbindingen van het hoornvlies chemisch versterken en dus minder uitbolling van het hoornvlies geven. In verder gevorderde stadia is operatief ingrijpen nodig zoals plastic boogjes (Intacs) in het hoornvlies. Is het hoornvlies door de keratoconus te beschadigd of troebel , dan rest slechts transplantatie van een donor hoornvlies.

Klap tegen het oog

Mijn zoon heeft een week geleden door een klap een blauw oog opgelopen.
Hij zegt dat hij nog steeds niet scherp kan zien met dit oog. Hoe kan dat?

Een klap op een oog kan behalve een bloeduitstorting van de oogleden ( blauw oog) een scala van vervelende gevolgen hebben voor het zien.

Door een stomp trauma (bv vuist, elleboog of tennisbal)  wordt het oog in een fractie van een seconde als het ware platgedrukt in de oogkas. Hierdoor kan het hoornvlies of de lens beschadigd raken en staar (troebele lens) ontstaan. De iris en de pupilrand kunnen inscheuren dit is dan te zien aan een vervormde pupil die niet meer mooi rond is. Er is dan ook meestal een bloeding in de voorste oogkamer te zien. Als de bloeding dieper in het oog zit gaat dit zich vermengen met de ooggelei en spreken we van een glasvochtbloeding. Deze bloeding lost vaak pas na maanden op. Verder kan door de hevige klap op het oog na enige tijd het netvlies scheuren en loslaten. Dit kan alleen met behulp van een operatie hersteld worden. Het niet scherp kunnen zien van uw zoon is waarschijnlijk een tijdelijke vermindering van de accomodatie( scherpstellen) van de lens. Laat zijn oog even controleren bij een oogarts.

Klik hier voor een kopie van dit artikel met afbeelding in het Algemeen Dagblad.

Laserbehandeling

Zodra op het 50ste verjaardagsfeestje van Vera in de gesprekken met andere gasten blijkt dat ik oogarts ben; is de eerstvolgende vraag: "U bent oogarts, waarom draagt U nog steeds een bril??"

Mijn steevast antwoord is dan:" Ik vind een bril in mijn werk en vrije tijd de prettigste oplossing voor mijn refractie probleem." "Maar is laserbehandeling dan geen betere oplossing?" Ik leg dan uit dat ik een min 3 bril draag waarmee ik in de verte goed kan zien, maar zet ik de bril af of kijk ik er onderdoor dan kan ik ondanks mijn leeftijd (51)  prima de kleinste lettertjes lezen zonder leesbril. Met andere woorden door een eventuele laserbehandeling om de vertebril weg te werken zou ik afhankelijk worden van een leesbril. Een laser behandeling is bedoeld om minder afhankelijk te zijn van bril of contactlenzen. De behandel methoden zijn de laatste 15 jaar enorm geperfectioneerd en zeer veilig. In enkele gevallen kunnen er toch complicaties voorkomen die doorgaans met goede nabehandeling te verhelpen zijn. Ik ben er als voorzitter van het Nederlands Oogheelkundig Gezelschap (NOG) trots op dat onze beroepsvereniging binnenkort een kwaliteit keurmerk gaat verlenen aan refractiechirurgen die, blijkens een visitatie onderzoek, aan de hoogste eisen op dit gebied voldoen. Wij  vinden  het belangrijk dat de patient goed voorgelicht wordt over eventuele zeldzame complicaties en niet alleen de (laser)operatie maar ook de voor- en nabehandeling gebeurt op een door het Nederlands Gezelschap voor Refractie Chirurgie (NGRC) geprotocolleerde wijze. Er zijn overigens een tiental oogartsen in ons land, die  zelf wel een refractie chirurgische correctie hebben ondergaan. Dit een relatief hoger aantal dan het percentage Nederlanders, die reeds  een refractie chirurgische ingreep ondergaan hebben.

Moedervlek in oog

Mijn oogarts heeft een moedervlek in mijn oog ontdekt. Kan dat kwaad?

Een moedervlek (naevus) kan op allerlei plekken in/op je lichaam voorkomen. Zo ook in je oog : op je oogwit, op je iris en binnenin het oog in je vaatvlies; dat is de voedende laag van je netvlies. Het is een vrij vlakke, meestal  gepigmenteerde zwelling(tumor). Een naevus komt bij ongeveer 6% van de bevolking voor. De afwijking vertoont vrijwel nooit groei en geeft doorgaans geen vermindering van het gezichtsvermogen. Bij eventuele groei van een neavus moet een kwaadaardige ontaarding worden uitgesloten. Daarom wordt er meestal een foto en soms een echo gemaakt van de moedervlek in het oog om eventuele groei of een veranderd aspect goed te kunnen beoordelen. De kans dat een moedervlek in het oog kwaadaardig wordt is overigens zeer klein maar niet nul. Daarom is  regelmatige controle geindiceerd om aan de hand van de foto's in een vroeg stadium eventuele veranderingen van de moedervlek te  ontdekken. Hoe vroeger een kwaadaardige ontaarding ontdekt wordt , des te beter is de prognose.

Pupillen kleiner

In mijn geval worden mijn pupillen steeds kleiner bij het klimmen der jaren. Ik ben nu 74 jaar (vrouw) en sommigen denken dat ik altijd boos ben. Is dit verschijnsel u bekend?

Het is een bekend fenomeen in de oogheelkunde dat het "pupilspel", het verschil tussen een maximaal wijde pupil en de kleinste pupil in de loop van het leven afneemt. Dus bij het toenemen van de jaren wordt de gemiddelde pupildiameter kleiner.

De pupil heeft twee spieren: een die de pupil groter (dilatator) maakt en een die de pupil vernauwt (constrictor). Het evenwicht tussen die twee spieren verschuift gedurende het leven naar de nauwere kant.

De belangrijkste stimulus voor de pupil diameter is licht: in het schemer donker moet zoveel mogelijk licht door een wijde pupil op het netvlies vallen om iets te kunnen zien , in de felle zon is er te veel licht en is de pupil speldekop groot om het oog voor overbelichting te beschermen. Bij kortbij kijken (accomoderen) wordt de pupil kleiner. Ook stemmingen hebben invloed op de pupil. Bij angst, stress en (sexuele) opwinding wordt de pupil onder invloed van het orthosympatische zenuwstelsel wijder. Het parasympatische systeem maakt de pupil weer nauwer als we emotioneel in rustiger vaarwater terecht komen. In de vorige eeuw werd door vrouwen "cosmetische" oogdruppels (Bella Donna = Atropine) gebruikt om wijde pupillen te krijgen. Dit was een methode om aan de mannen duidelijk te maken dat  hier een aantrekkelijke sensuele partner in het spel was. Enkele bijwerkingen waren naast  rode wangen,  waziger zien doordat de accomodatie(scherp stellen) van het oog tijdelijk verlamd werd. Hierdoor zag de vrouw de eventuele partner waziger wat enerzijds een meer "romantische" blik op de partner gaf anderzijds haar minder kieskeurig maakte.

Van sommige geneesmiddelen is bekend dat zij invloed hebben op de pupil, zo kunnen prostaatmiddelen een complicerende invloed kunnen hebben bij een staaroperatie. Gebruik van dit soort medicatie moet uiteraard bekend gemaakt worden aan de oogarts. 

Klik hier voor kopie van dit artikel met afbeelding in het Algemeen Dagblad.

 

Roken en ogen

Ik hoorde laatst dat roken slecht voor je ogen is. Klopt dat en hoe werkt dat dan?

Dit is inderdaad juist. Roken kan wel degelijk schade aan je ogen veroorzaken. Allereerst merk je dat je oen gaan prikken en tranen als je in erg rokerige ruimtes komt. Dit is een natuurlijk bescherming reflex van je ogen om door te tranen, de schadelijke partikels in rook  van het oog oppervlak te laten wegvloeien.

In tabak zitten een aantal schadelijke stoffen zoals teer, nicotine, koolmonoxide en vrije radicalen die ook inwerken op het oog. Rokers krijgen in op jongere leeftijd cataract waarbij de lens van het oog vertroebelt. Verder is er uit recent onderzoek gebleken dat veroudering van het netvlies in de vorm van macula degeneratie veel vaker voorkomt bij rokers die een erfelijke aanleg voor deze ziekte hebben. Roken verergert ook de uitpuilende ogen bij schildklier problemen (ziekte van Graves). Nicotine vernauwt bloedvaten in heel je lichaam, hierdoor kan er vaatafsluiting optreden. Gebeurt dit in  je netvlies dan raak je binnen enkele uren blind. Wil je deze risico's niet lopen, stop dan met roken!

Rook in je ogen

Het lijkt voor de leek onwaarschijnlijk maar het roken van tabak heeft wel degelijk een negatieve invloed op de gezondheid van je ogen.

Het begint eigenlijk al voor je geboorte. Als je moeder tijdens de zwangerschap rookt heb je als baby 3,5 keer meer kans op scheelzien dan een ongerookte baby.

Roken bevordert een versnelde veroudering van je lens door  koolmonoxide en vrije radicalen die de lens troebel maken. Het typische rokers cataract treedt op bij veertigers, en  uit zich door een snel verminderde visus, omdat de achterste laag van de lens troebel wordt. Alleen een staar operatie kan het zicht herstellen. In het netvlies zitten de aller dunste bloedvaatjes die de staafjes, kegeltjes en de zenuwcellen  van voedsel en zuurstof moeten voorzien. Nicotine kan deze bloedvatjes beschadigen en verstoppen waardoor onherstelbare schade aan het zien optreedt (retina infarct en trombose). De kans op ouderdoms macula degeneratie verdrievoudigd bij rokers blijkt uit een groot bevolkings onderzoek in Ommoord. Bij de ziekte van Graves, uitpuilende ogen bij schildklier afwijkingen blijkt roken de grootste risicofactor te zijn. Maar zeg nu eerlijk, als je rond een kampvuur zit ga je toch ook liever niet met je hoofd in de rook hangen, je ogen weten wel beter ze gaan gelijk tranen en reflexmatig dichtknijpen. Je ogen weten wel niet goed voor ze is, nu baasje nog stoppen met roken...

Snotneus en traanogen

Mijn zoontje heeft last van hooikoorts en jeukende ogen Is daar wat aan te doen?

Allergie kan zich op vele manieren en allerlei plekken van je lichaam uiten. Het is een overgevoeligheidsreactie op stoffen waar je mee in contact komt via huid, slijmvliezen, luchtwegen of ingewanden. Omdat het oppervlakte van de ogen bedekt is met slijmvliezen kunnen ook ogen last hebben van allergische reacties.

De bekendste oogallergie is wel de seizoensgebonden allergie of hooikoorts. Hierbij reageert de betreffende patiënt allergisch op pollen van planten en bomen. De slijmvliezen van luchtwegen, neus en ogen zwellen op. De ogen worden rood, jeuken en gaan tranen. De oogleden zwellen op. Doordat gezwollen verstopte traanwegen de tranen niet goed afvoeren staat er een tranenmeer in de ogen en biggelen de tranen over de wangen. Behandeling van allergie stoelt op diverse pijlers. Contact met het allergeen moet zoveel mogelijk vermeden worden   Orale medicatie kan de reactie van het gehele lichaam op allergie dempen. Lokale druppels of spray in ogen en neus kunnen de orale medicatie ondersteunen of zelfs vervangen. Een laatste mogelijkheid is desensibilisatie therapie waarbij de patiënt stapsgewijs ongevoelig voor het allergeen gemaakt wordt.

Klik hier voor een kopie van het artikel met afbeelding in het Algemeen Dagblad.

Uveïtis

Ik had een rood oog en pijn bij fel licht volgens de dokter was het uveitis. Wat is dat?

Uveitis betekent letterlijk ontsteking van de uvea (Lat: druifje) van het oog. De uvea bestaat uit de iris en het vaatvlies Bij een ontsteking van de iris kan veel licht pijnlijk zijn omdat de pupil heel klein moet worden en de gladde spiertjes in de iris samentrekken.

Er zijn een scala van oorzaken die een uveitis kunnen veroorzaken, echter in de helft van de gevallen is geen oorzaak aantoonbaar. Bij een aantal auto-immuunziekten kan een uveitis optreden  zoals (jeugd)reuma,  ziekte van Bechterew, maar ook bij Crohn en Sarcoidose. Bij een patiënt met deze systemische ziektes moeten de ogen gecontroleerd worden omdat een sluimerende (silent) uveitis de ogen kan aantasten. Ook een genetische aanleg bv HLA B-27 geeft veel meer kans op uveitis.

De behandeling bestaat  naast behandeling van de systeemziekte uit ontstekingsremmers in druppels en soms tabletten zoals o.a. corticosteroïden. Soms kan deze medicatie complicaties veroorzaken zoals lensvertroebeling (staar) en verhoogde oogdruk (glaucoom) die operatief ingrijpen nodig maken. Om de pijn door licht te verminderen worden ook pupilverwijders zoals Atropine gebruikt. Hierdoor wordt het pupilspel tijdelijk stil gelegd en verdwijnt de pijn. De nieuwste zeer kostbare medicatie, gebruikt in uitzonderlijke gevallen, zijn  de Biologicals.

Vena stam occlusie

Wat is een vena stam occlusie?

Een vena stam occlusie is een verstopping van de hoofdader die het bloed moet afvoeren uit het oog. Dit heeft als gevolg dat het bloed niet meer uit het oog kan en er bloedingen en oedeem in de retina ontstaan met als gevolg dat het gezicht vermogen snel afneemt. Met name de ischemische vorm van venastam occlusie kan complicaties geven waarbij hele delen van het netvlies geen bloed krijgen. Als gevolg hiervan groeien er nieuwe bloedvaten van slechte kwaliteit die een glasvochtbloeding kunnen veroorzaken of een verhoogde oogdruk (neovasculair glaucoom). Dit kan voorkomen worden door met lasertherapie de ischemische retina uit te schakelen.

De oorzaak van de occlusie hangt van een aantal factoren af. Vaatvernauwing bv door roken, hoge bloeddruk, te dik en stroperig bloed hierdoor meer kans op embolie en trombose. Therapie met name ook om dezelfde aandoening aan het andere oog te voorkomen zijn vaatverwijders , cholesterolremmers , bloeddrukverlagers en bloedverdunners.

Vierkante ogen

Langdurig computergebruik is slecht. Veelgehoorde klachten zijn vermoeide, droge of branderige ogen.
Maar wordt ons zicht ook slechter?


Het goede nieuws: we hangen met z'n allen aanmerkelijk minder voor de televisie. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau keek de Nederlander vorig jaar 1,6 uur per week korter naar de buis dan het jaar daarvoor. Het slechte nieuws: we compenseerden dat ruimschoots door 2,9 uur langer achter de computer te zitten.

"Onze ogen zijn niet gemaakt om de hele dag naar een beeldscherm te staren. Evolutionair gezien gebruikte de mens die vooral bij het jagen", zegt oogarts Jan-Tjeerd de Faber van het Oogziekenhuis in Rotterdam. "Het digitale tijdperk stelt ongekend hoge eisen aan ons gezichtsvermogen (tot op hoge leeftijd)."

Gevolg: een groeiend aantal oog- en zichtproblemen. Met name de jongere generatie heeft steeds vaker en eerder een bril nodig. Die is in de loop der tijd per slot van rekening meer gaan lezen en computeren, aldus De Faber. "Het kortbij werken heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Met de juiste hulpmiddelen - lenzen of een bril - valt daar best iets aan te doen. Op zich is er dus niets mis met die veranderde functie van onze ogen."

Nog maar een op de tien werknemers heeft geen computer nodig om zijn werk te kunnen doen, zo blijkt uit onderzoek van Trendbox. Volgens zeven van de tien werknemers kan het werk absoluut niet meer worden gedaan als de pc of laptop uitvalt. Cijfers over oog- en zichtproblemen na langdurig computergebruik ontbreken, maar volgens De Faber nemen klachten als vermoeide, branderige en droge ogen sterk toe.  "Dat komt omdat we met z'n allen de hele tijd statisch naar een scherm zitten te kijken waardoor we minder knipperen. Normaal gesproken bewegen onze oogleden - de ruitenwissers voor onze ogen- om de vijftien seconden, maar achter een computer neemt de knipperfrequentie af tot 45 seconden. Daardoor wordt te weinig traanvocht  verdeeld over het oog oppervlak  en ontstaan uitdrogingsverschijnselen."

Patricia Rennen kan daarover meepraten: zij had lange tijd last van jeukende, brandende en tranende ogen tijdens of na haar werk bij een drukkerij. Ze vermoedde dat de oorzaak bij haar 'oude' flikkerende beeldscherm lag en vroeg aan haar baas of ze een flatscreen zou kunnen krijgen. Verblindende flitsen voor haar ogen en minder scherp zicht waren verder reden voor een bezoek aan een opticiën, die haar een computerbril aanraadde. "Dat is een speciale bril waardoor mijn zicht echt is verbeterd. Mijn ogen hebben meer rust, mede door dat platte scherm. Bovendien heb ik nu nooit meer hoofdpijn nadat ik achter de computer heb gezeten."

Wat oogklachten kan verergeren, is de airconditioning die veel kantoren hebben. Die leiden tot een vochttekort waardoor bloedvaatjes gaan openstaan en waardoor via een andere weg vocht moet worden aangevoerd. Daardoor ontstaan rode (of 'vierkante') ogen, verklaart De Faber, die daarentegen nog nooit van 'computerogen' of zelfs het 'Computer Vision Syndroom' heeft gehoord. "Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen voor blijvende schade aan het gezichtsvermogen als gevolg van computergebruik. Een fabeltje is dat, net als het verhaal dat je slechte ogen zou krijgen van lezen bij weinig licht. Je moet alleen, zoals dat heet, visuele hygiëne nastreven door na een uurtje even tien minuten ander werk te doen."

Dat laatste klinkt mooi. Toch is de praktijk weerbarstiger, weet Rennen. Haar werk en dat van vele anderen staat het eenvoudigweg niet toe om zo vaak en zo lang op een dag de monitor te laten voor wat hij is. "Daarvoor ligt de werkdruk te hoog", zegt ze. "Maar het zou natuurlijk wel het beste zijn voor je ogen. Al kun je ook al heel wat bereiken met de positionering van je scherm: zorg bijvoorbeeld dat licht niet verblindt of weerspiegelt."

De Faber noemt een glinsterende monitor inderdaad niet handig. Komt er veel licht binnen, dan wordt - ter bescherming van het netvlies - de pupil nauw.  Onze ogen moeten zich dan te veel inspannen. "Een ander punt is de juiste afstand tot je computer. Veel mensen zitten er te dicht op: de ideale afstand is zestig centimeter. Dat vermindert de kans op wazig zicht."

Helemaal te voorkomen is een verminderd gezichtsvermogen op den duur echter niet, benadrukt de oogarts.Ouderdom komt tenslotte met gebreken. Onze ogen moeten het meestal het eerst ontgelden, of we het nu leuk vinden of niet. "Een lens veroudert. Die wordt met het klimmen der jaren stijver, geler. In het oog zit een focus- spiertje dat minder elastisch en krachtig wordt waardoor een leesbril op termijn (na je 45ste) onvermijdelijk is."

Wie last heeft van verziendheid kan voorwerpen ver weg wel scherp zien, maar voorwerpen dichtbij niet. Bij bijziendheid is het omgekeerde aan de hand. Een bril of lenzen kunnen helpen, waarbij een bril het makkelijkste is omdat je lenzen in en uit moet doen en dient schoon te houden.

Zonlicht

Waarom kan de een veel beter tegen zonlicht dan een ander en wat kan je daar aan doen?

Een zeer toepasselijke vraag in deze zonnige zomer. In gebieden met veel zon leven door natuurlijke selectie meer mensen met veel pigment niet alleen in de huid maar ook in het netvlies en het irispigment (bruine ogen). De kleur van de iris wordt bepaald door de hoeveelheid bruin pigment (melanocyten). Onlangs is een van de genen ontdekt die de kleur van de irissen bepaalt.

Bij mensen die te weinig pigment hebben (albino's) is de iris niet goed gepigmenteerd en laat veel zonlicht door. Een beschermende zonnebril, getinte contactlenzen naast een goede huidbescherming is een uitkomst tijdens zonnige dagen. Patienten met achromatopsie hebben veel last van zonlicht omdat zij grotendeels met hun staafjes (nachtzien) moeten kijken omdat hun kegeltjes in hun netvlies niet goed functioneren. Zij moeten extreem donkere brilleglazen dragen om zo met hun staafjes overdag nachtzien te simuleren.

Bij aankoop van een zonnebril is van belang dat deze schadelijke UV-straling wegvangt. Dit is te zien aan de aanduiding UV- protection of 400Nm. Polariserende glazen zijn met name prettig bij veel schitteringen zoals bij watersport en op het strand.

Zwemmen met contactlenzen

Is het verstandig om met je contactlenzen in te zwemmen?

De vraag is natuurlijk of je zonder contactlenzen voldoende ziet om te zwemmen. Contactlenzen kunnen onder water verloren worden en dan vind je ze meestal niet terug. Vooral zachte contactlenzen lopen het risico om in zwemwater besmet te raken met organismen zoals virussen, bacterien of amoeben. Vooral de laatste zijn berucht. Een amoebe is een een-celligdiertje dat in het hoornvlies kan kruipen en daar een extreem pijnlijke infectie veroorzaken, met mogelijk blindheid tot gevolg. Harde lenzen zijn wat dat betreft iets veiliger omdat het materiaal te hard is om besmet te raken, echter ze worden in water makkelijker verloren. Een alternatief kan je bril zijn of een zwem- of duik-brilletje met ingeslepen brilcorrectie. Daglenzen die je aan het eind van de dag weggooit zijn ook een goede oplossing en moeten na het zwemmen verwijderd worden.  Indien je na het zwemmen last hebt van rode ogen is het beter om je lenzen een paar uur of misschien wel een etmaal uit te laten en goed te reinigen. Overigens niet  met leidingwater of water uit een bergstroompje maar met lensreinigingsvloeistof.

Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen