Drusen van de oogzenuw


'Drusen' zijn ophopingen van kalk in materiaal in de kop van de oogzenuw (papil).

Behandeling

Er is geen goede behandeling van drusen van de oogzenuw bekend. Er zijn al allerlei ingrepen geprobeerd, tot het verwijderen van de drusen uit de zenuw toe, maar geen van de behandelingen heeft tot nu toe tot bewezen effect geleid. Als naast de drusen van de oogzenuw, ook een (hoog, normale tot licht) verhoogde oogdruk bestaat, zal snel overgegaan worden tot behandelen van de oogdruk. Omdat een verhoogde oogdruk ook een nadelig effect heeft op de zenuwvezels van de oogzenuw. Dit zal gebeuren  in de vorm van oogdruppels.

Als er een acute achteruitgang van het gezichtsveld optreedt, zal er algemeen onderzoek worden gedaan naar risicofactoren voor vaatafsluitingen. Als deze risicofactoren bestaan, kan overwogen worden met bloedverdunners dit risico te verkleinen.

Toekomstverwachting

Drusen van de oogzenuw nemen gedurende het leven in aantal en grootte toe. In hoeverre het voor de specifieke patiënt een probleem kan worden hangt af van meerdere factoren. Is er gezichtsveld uitval en hoeveel? Is er acute achteruitgang van het gezichtsveld opgetreden? Bij eenmaal bestaande gezichtsvelduitval is er in de literatuur bekend dat deze toeneemt met de leeftijd. Meestal blijft de gezichtsscherpte intact.

Nog verder onderzoek noodzakelijk?

Als het gezichtsveld onderzoek een niet verwachte uitslag geeft of de gezichtsscherpte gaat achteruit zonder dat daar een oogheelkundige reden voor te vinden is, dan kan de oogarts besluiten om verder onderzoek te laten doen in de vorm van een hersenscan of u door te verwijzen naar de neuroloog. Dit zal in de meeste gevallen niet noodzakelijk zijn.

Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen