Uw veiligheid

Uw veiligheid als patiënt nemen we serieus. We zorgen ervoor dat u steeds goed beschermd bent. Soms merkt u dit. Bijvoorbeeld door onze regels om resistente bacteriën niet te laten verspreiden. Of door onze regels rondom uw rechten en plichten tijdens de behandeling. Maar ook aan onze extra aandacht voor de kwetsbaarheid van onze oudere patiënten. Soms merkt u juist niets. Bijvoorbeeld als we bij een situatie waar bijna een ernstige fout werd gemaakt een onderzoek instellen en onze aanpak direct verbeteren. Hoe dan ook, voor en achter de schermen werken we voortdurend aan veilige zorg. Nog een teken van de kwaliteit van Het Oogziekenhuis.  

Naast de oogartsen, de verpleegkundigen en andere medewerkers in Het Oogziekenhuis, speelt u als patiënt zelf ook een belangrijke rol bij uw veiligheid en behandeling. Bereid u daarom goed voor op uw bezoek aan het ziekenhuis. Lees hierover meer op de pagina "Uw bezoek".

Melden van BRMO
 

Het Oogziekenhuis desinfectie

BRMO zijn bacteriën die tegen antibiotica kunnen. Daardoor zijn ze moeilijk te behandelen met medicijnen. Iedereen kan deze bacteriën bij zich dragen. Wij willen...

Meer informatie

Uw rechten en plichten

Het Oogziekenhuis Rotterdam

In Het Oogziekenhuis zijn we verantwoordelijk voor veilige zorg tijdens uw verblijf en behandeling in ons ziekenhuis. Als patiënt kunt u zelf ook bijdragen aan veilige zorg.

Meer informatie

Hoofdbehandelaar
 

Het Oogziekenhuis Rotterdam Hoofdbehandelaar

Tijdens uw behandeling in Het Oogziekenhuis Rotterdam krijgt u met meerdere zorgverleners te maken. Artsen, optometristen, orthoptisten, verpleegkundigen en...

Meer informatie

Kwetsbaarheid bij ouderen

Kwetsbare oudere Het Oogziekenhuis

Als u 70 jaar of ouder bent, neemt de kans op het ontstaan van problemen bij opname in het ziekenhuis en ontslag uit het ziekenhuis toe. Denkt u hierbij aan het risico op verwardheid (delier), het risico op vallen en ondervoeding.

Meer informatie

Calamiteiten
 

Calamiteiten Het Oogziekenhuis

Veilig werken staat in Het Oogziekenhuis voorop. Toch gebeurt een enkele keer iets onverwachts tijdens de behandeling dat gevolgen heeft voor u als patiënt. Als het om een ernstige fout gaat noemen we dit soort situaties een calamiteit. 

Meer informatie

Kwaliteit van zorg
 

Het Oogziekenhuis Rotterdam op de OK

Het Oogziekenhuis Rotterdam werkt iedere dag samen aan de beste oogzorg. En dat wordt gezien. We scoren dan ook hoge cijfers bij onze patiënten. Maar de kwaliteit van onze zorg voor uw ogen gaat verder. Als specialistisch oogziekenhuis...

Meer informatie