Achterste glasvochtloslating


Achterste glasvochtloslating - door veroudering kan het glasvocht op een gegeven moment loskomen van het netvlies. Dit gaat vaak gepaard met zwevende vlekjes, lichtflitsen en leidt in sommige gevallen tot verminderd zicht. Soms ontstaat hierbij een scheurtje in het netvlies waardoor ook het netvlies kan gaan loslaten.

Diagnose

In het oog is de gehele ruimte tussen de lens en het netvlies gevuld met glasvocht (figuur 1). Het glasvocht is een soort heldere gelei. Met het ouder worden verandert de samenstelling van het glasvocht geleidelijk, waardoor het op een gegeven moment los kan komen van het netvlies (figuur 2). Dit wordt een achterste glasvochtloslating genoemd. Dit is een normaal proces dat plotseling optreedt. Soms kan hierbij echter een bloeding in het glasvocht optreden of een scheurtje in het netvlies ontstaan (figuur 3). Door zo'n scheurtje kan vocht onder het netvlies komen, waardoor het netvlies los komt te liggen. Dit noemen we een netvliesloslating of ablatio retinae (figuur 4).

grijs = glasvocht, roze = netvlies
grijs = glasvocht, roze = netvlies

Symptomen

Een achterste glasvochtloslating gaat vaak gepaard met zwevende vlekjes, lichtflitsen en leidt in sommige gevallen tot verminderd zicht.

Zwevende vlekjes
Naast het slinken van het glasvocht ontstaan er door veroudering ook troebelingen in het glasvocht. Deze kunnen worden waargenomen als zwevende vlekjes, vooral tegen een lichte achtergrond. Ze worden ook wel mouches volantes (zwevende vliegjes) genoemd. Bij een achterste glasvochtloslating kunnen deze vlekjes vaak duidelijker zichtbaar worden en soms nemen ze in aantal toe. Er kan zelfs een vrij grote zwevende vlek of een waas ontstaan.

Vlekjes waargenomen en getekend door  mensen met een achterste glasvochtloslating.
Vlekjes waargenomen en getekend door mensen met een achterste glasvochtloslating.

Lichtflitsen
Als een achterste glasvochtloslating optreedt, kan het glasvochtmembraan op plaatsen waar het steviger vastzit aan het netvlies, aan het netvlies trekken. Dit gaat meestal gepaard met het zien van lichtflitsen, vooral 's avonds of in een donkere omgeving. Zo'n lichtflits wordt vaak omschreven als een kortdurende bliksemschicht aan de zijkant van het oog.

Verminderd zicht
Afhankelijk van de hoeveelheid en de plaats van de troebelingen in het glasvocht kan een achterste glasvochtloslating leiden tot een verminderd zicht, vooral wanneer de troebelingen zich voor 'de gele vlek' bevinden. Omdat de troebelingen zweven en daardoor verplaatsen in de glasvochtruimte, zal het zicht wisselend zijn.

Met spoed contact opnemen
Indien u plotseling meer zwevende vlekjes, een grotere vlek of waas ziet, lichtflitsen waarneemt of last krijgt van verminderd zicht, neemt u dan direct contact met de afdeling Acute Oogzorg.

Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen