Maculagat


Maculagat - bij een maculagat is een gaatje in het midden van het netvlies (macula, gele vlek) ontstaan. Een maculagat leidt tot vermindering van het gezichtsvermogen en beelden zullen vertekend worden waargenomen. 

Keuze voor een operatie

Of een operatie zinvol is, hangt af van verschillende factoren. Uw netvlieschirurg zal de mogelijkheden met u bespreken. Zo hangt de kans op het sluiten van het maculagat en een verbetering van de klachten na een operatie onder andere af van de grootte en bestaansduur van het maculagat. Ook het gezichtsvermogen van beide ogen, de mate van beeldvervorming en de last die men hierdoor heeft bij het zien met beide ogen, spelen een rol bij de beslissing om wel of niet te opereren.

Pre-operatieve screening

Indien u in overleg met uw netvlieschirurg heeft gekozen voor een operatie, wordt u doorverwezen naar balie 22 voor de pre-operatieve screening (POS). Daar heeft u eerst een intakegesprek met een verpleegkundige. Zij zal u voorlichten over de gang van zaken rondom de operatie en zij registreert uw medicatiegebruik. In verband met uw veiligheid bent u verplicht een actuele medicatielijst mee te nemen. Deze lijst is verkrijgbaar bij uw apotheek. Indien u voor of na de operatie in een hotel in de buurt wilt overnachten, kan de verpleegkundige u hierover inlichten. Vervolgens bespreekt de anesthesioloog met u uw gezondheid en medicijngebruik. Afhankelijk hiervan worden vervolgens eventuele vooronderzoeken uitgevoerd.

Dag van de operatie

Houdt u er rekening mee dat de opname en operatie over het algemeen een hele dag in beslag nemen. In de meeste gevallen kunt u op de dag van de operatie weer naar huis.

Netvliesoperaties worden meestal onder plaatselijk verdoving verricht. Voor sommige operaties is algehele verdoving (narcose) noodzakelijk. Uitgebreide informatie over de verdovingsvormen kunt u lezen op de pagina Verdoving voor uw operatie.

Tijdens de operatie

Om een maculagat te verhelpen is een netvliesoperatie nodig. Hierbij wordt eerst het glasvocht uit het oog verwijderd. Dit wordt een vitrectomie genoemd. Daarna wordt het meest oppervlakkige laagje van het netvlies rondom het maculagat verwijderd. Aan het einde van de operatie wordt in het oog gas of olie achter gelaten, om het maculagat van binnenuit dicht te drukken. Soms wordt het netvlies tijdens de operatie behandeld met laser, om de kans op een netvliesloslating na de operatie te verkleinen.

Om de gas- of oliebel goed tegen het maculagat aan te laten drukken, is het nodig om gedurende de eerste week na de operatie zesmaal per dag één uur de treurhouding aan te nemen. De treurhouding houdt in dat u richting de vloer kijkt door voorover te zitten.

Gas in het oog verdwijnt vanzelf. Het kortwerkende gassoort 'SF6' na ongeveer twee weken en het langwerkende gassoort 'C3F8' na zes tot acht weken. Gedurende de periode dat er gas in het oog zit mag u niet vliegen, diepzeeduiken of grote hoogteverschillen in de bergen ondergaan. Olie verdwijnt niet vanzelf en zal na enkele maanden operatief uit het oog worden verwijderd.

Na de operatie

Na de operatie ontvangt u een folder met instructies, leefregels, mogelijke klachten en controles na de operatie.

Na de operatie kunt u niet zelf autorijden. U wordt dringend geadviseerd een begeleider mee te nemen die u na de operatie naar huis brengt. De dag na de operatie begint u met de voorgeschreven druppelmedicatie.

Eén of twee dagen na de operatie vindt een poliklinische controle plaats. Bij elke controle zal de pupil van het geopereerde oog worden verwijd met oogdruppels. Hierdoor vermindert tijdelijk uw zicht. Wij adviseren u wederom een begeleider mee te nemen. Door de verwijde pupil zal u fel licht tijdelijk minder goed kunnen verdragen. Daarom raden wij u aan om een zonnebril mee te nemen bij elke controle.

Resultaten

In ongeveer 95% van de gevallen lukt het om het maculagat te sluiten. Een gesloten maculagat geeft niet altijd een verbetering van het gezichtsvermogen. Bij meer dan 90% treedt wel in enige mate een verbetering van het gezichtsvermogen op en vermindert of verdwijnt de beeldvervorming. Het is niet waarschijnlijk dat na de operatie het gezichtsvermogen volledig herstelt en er kan nog enige vertekening van het beeld overblijven. Het uiteindelijke resultaat is van tevoren niet goed te voorspellen. Dit hangt onder andere af van de grootte van het maculagat en hoe lang het maculagat al bestaat. Het herstel van de macula verloopt langzaam. Dit kan enkele maanden tot een jaar duren.

Complicaties

Als u nog niet aan staar (cataract) geopereerd bent, zal door de operatie een versnelde staarvorming optreden. Binnen een paar maanden tot enkele jaren zal dan een staaroperatie noodzakelijk zijn. In een klein aantal gevallen (1-5%) kan het netvlies na de operatie gaan loslaten. Om dit te behandelen is dan nog een netvliesoperatie noodzakelijk. Als het midden van het netvlies (de macula) heeft losgelaten, zal dit meestal een blijvende verslechtering van het zicht geven. Zoals bij alle operaties is er een kleine kans op een ernstige infectie. Deze kans is minder dan 1 op 1000. Soms kan er na de operatie een bloeding in het oog ontstaan. Deze bloeding lost meestal vanzelf weer op.

Valpreventie

Na het druppelen of na de behandeling kan het zijn dat u even minder goed ziet met het behandelde oog. Dit kan de kans op vallen vergroten. Op deze website kunt u informatie vinden over hoe u het risico op vallen kunt verkleinen.

Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen