Cataract (staar)


Op deze pagina vindt u uitgebreide informatie over cataract (staar): de diagnose, de operatie en de nazorg.

Cataractoperatie

Bij cataract is een operatie noodzakelijk om een verbetering van het zicht te geven.

De wachttijd voor een staaroperatie kunt u vinden op de pagina Wachttijden. Dit is de tijd tussen uw bezoek aan de polikliniek en de datum van operatie.

Pre-operatieve screening

Op het moment dat bekend is dat u geopereerd gaat worden, wordt er een aantal vooronderzoeken voor u gepland. Deze onderzoeken worden vaak gecombineerd op één dag:

Gesprek verpleegkundige
Tijdens het gesprek met de verpleegkundige krijgt u uitleg over wat er op de dag van de operatie gebeurt. Zij registreert uw gezondheid en medicijngebruik. Neemt u daarom een actueel medicatieoverzicht mee naar het gesprek. Dit overzicht is gratis verkrijgbaar bij uw apotheek en mag niet ouder zijn dan zes maanden. Controleer met de apothekersassistent of het overzicht nog klopt.

Lensmeting (oculometrie)
Tijdens de cataractoperatie wordt de troebele ooglens vervangen door een kunstlens. De sterkte van de kunstlens is voor iedereen anders. Om voor u de juiste sterkte te kunnen bepalen, wordt een lensmeting uitgevoerd. Tijdens de lensmeting worden beide ogen gemeten. De lensmeting is pijnloos en duurt ongeveer 15 minuten. De sterkte van de kunstlens bepaalt mede de eventuele brilsterkte die na de operatie nodig is.

Als u harde contactlenzen draagt, moet u deze tenminste vier weken voor de lensmeting uit doen. Draagt u zachte contactlenzen, dan moet u deze twee weken voor de meting uit doen. Contactlenzen kunnen het hoornvlies vervormen en daardoor fouten in de lensmeting veroorzaken.

Gesprek surgical counselor
Er zijn meerdere soorten kunstlenzen beschikbaar. U krijgt van de surgical counselor informatie over de voor- en nadelen van elke kunstlens:

  • Standaard kunstlens: ter correctie van cataract. Deze lens wordt geadviseerd als er weinig cilinderafwijking is gemeten, oftewel uw hoornvlies mooi bolvormig is. U heeft na de cataractoperatie wel een leesbril nodig. Ook is de kans groot dat u na de operatie nog een lichte vertebril nodig heeft.
  • Torische kunstlens: ter correctie van cataract en een cilinderafwijking. Deze lens wordt geadviseerd als er een cilinderafwijking is gemeten, oftewel uw hoornvlies ovaalvormig is. De cilindercorrectie in de lens is bedoeld om het zien in de verte optimaal te corrigeren. U heeft na de cataractoperatie nog steeds een leesbril nodig. U heeft waarschijnlijk geen vertebril meer nodig, of slechts een lichte vertebril. Bij de torische kunstlens geldt een bijbetaling.
  • Multifocale leeslens: ter correctie van cataract, een vertebril én leesbril. Als u een grote wens heeft om minder brilafhankelijk te zijn, kunt u deze lens overwegen. Na de cataractoperatie is de kans groot dat u minder vaak of zelfs helemaal geen vertebril of leesbril meer nodig heeft*. De lens corrigeert het onscherpe beeld voor veraf en dichtbij, maar werkt anders dan een multifocale bril. Bij de multifocale leeslens geldt een bijbetaling.

 

Meer informatie over de verschillende kunstlenzen en wat een cilinderafwijking inhoudt, kunt u lezen op de pagina Mogelijkheden kunstlenzen bij cataract.

* Mits de gezondheid van uw ogen dit toestaat. Doel is het behandelen van cataract, hierbij proberen we uw brilsterkte na de behandeling zo goed mogelijk te voorspellen, we kunnen echter nooit garanties geven.

Gesprek anesthesioloog
Sommige patiënten krijgen een gesprek met de anesthesioloog. Een anesthesioloog is verantwoordelijk voor de verdoving tijdens de operatie. Hij legt uit hoe de verdoving werkt en bespreekt met u wat u wel/niet mag eten en drinken voor de operatie. Meer informatie over de verdovingsvorm vindt u op de pagina Verdoving voor uw operatie.

Overige vooronderzoeken
Afhankelijk van uw leeftijd, medicijngebruik en gezondheid wordt er wellicht nog een aantal aanvullende onderzoeken gedaan. Denkt u hierbij aan een bloedafname, een hartfilmpje (ECG) en een consult bij de internist.

Voorbereiding op de operatie

Het is belangrijk dat u op twee momenten medicatie toedient in het te opereren oog:

1. De dag voor de operatie, in de avond:

  • 1 x 1 druppel Nevanac (indien voorgeschreven)
  • 1 x oogzalf aanbrengen volgens bijsluiter


2. De dag van de operatie, in de ochtend:

  • 1 x 1 druppel Nevanac (indien voorgeschreven)

 

De Nevanac druppels zijn stroperig. Om de druppels iets vloeibaarder te maken, mag u het flesje voor gebruik goed schudden en in de handen warmen. U kunt het flesje eventueel op de kop bewaren, zodat de druppel gemakkelijker uit het flesje komt.

U mag op de dag van de operatie geen oogmake-up, nagellak of sieraden dragen. Als u een hoortoestel draagt, moet u deze aan de kant van het te opereren oog uit doen.

Als er na uw laatste bezoek aan Het Oogziekenhuis wijzigingen in uw gezondheidstoestand zijn, moet u deze doorgeven aan het Cataractcentrum (010 401 76 39). U kunt hierbij denken aan verslechtering van uw algemene conditie, recente bezoeken aan cardioloog, neuroloog of internist, het gebruik van nieuwe medicijnen en het gebruik van bloedverdunnende medicijnen. Ook dient u aan ons door te geven als u na uw laatste bezoek aan Het Oogziekenhuis en voor de cataractoperatie opgenomen bent geweest in een buitenlands ziekenhuis. Dit in verband met de kans op resistente bacteriën (BRMO), zoals MRSA.

Operatie

Operatielocaties
Cataractoperaties worden op twee locaties uitgevoerd:

 

De meeste operaties vinden plaats op het Dagcentrum, dit gebeurt altijd onder plaatselijke verdoving. Tijdens het intakegesprek hoort u waar u geopereerd wordt.

Tijdens de operatie
In Het Oogziekenhuis Rotterdam wordt de modernste operatietechniek toegepast. Tijdens uw cataractoperatie maakt de oogarts in het hoornvlies een paar sneetjes van enkele millimeters. Via deze sneetjes verwijdert de oogarts de troebele ooglens en plaatst de oogarts de nieuwe kunstlens. De wond die tijdens de operatie ontstaat is zo klein, dat deze meestal niet gehecht hoeft te worden. Na de operatie wordt uw oog ter bescherming afgedekt met een kapje.

Houdt u er rekening mee dat u inclusief voorbereidingen en nazorg ongeveer 2 uur in het ziekenhuis aanwezig zult zijn. De operatie zelf duurt ongeveer 25 minuten.

Hoofdbehandelaar
Uw hoofdbehandelaar is de oogarts (medisch specialist) die eindverantwoordelijk is voor uw behandeling in Het Oogziekenhuis. Hij of zij zorgt onder meer voor een goede afstemming tussen de verschillende zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn. De oogarts die uw cataractoperatie uitvoert is uw hoofdbehandelaar. Het is mogelijk dat dit een andere arts is dan degene die u heeft gezien op de polikliniek.

In Het Oogziekenhuis Rotterdam worden artsen opgeleid tot (gespecialiseerd) oogarts. Dit betekent dat u (deels) behandeld kunt worden door een arts in opleiding tot oogarts. Dit gebeurt altijd onder supervisie en eindverantwoordelijkheid van uw hoofdbehandelaar.

Meer informatie over hoofdbehandelaarschap vindt u op de pagina Hoofdbehandelaar.

Complicaties tijdens de operatie
Een cataractoperatie is een heel veilige operatie. Bij meer dan 97% van de patiënten verlopen zowel de operatie als het herstel zonder problemen. Toch kunnen tijdens een cataractoperatie complicaties optreden, zoals het scheuren van het lenszakje. Hierdoor kan de operatie langer duren en kan het nodig zijn dat er een aangepaste kunstlens wordt ingezet. Het kan ook zijn dat een aanvullende operatie nodig is. Het herstel van het zicht kan hierdoor langer duren.

Na de operatie

Een cataractoperatie onder druppelverdoving vindt plaats in dagbehandeling. Dit betekent dat u dezelfde dag weer naar huis mag. Na de operatie mag u niet zelf autorijden. U krijgt na de operatie namelijk een kapje op het geopereerde oog, waardoor u tijdelijk diepte en afstanden niet kunt inschatten. U bent verplicht een begeleider mee te nemen die u na de operatie naar huis kan brengen.

De dag na de operatie vindt een controle plaats. Er zijn twee vormen van controle mogelijk:

  • U heeft een telefonische controle;
  • U heeft een controleafspraak in Het Oogziekenhuis.


Gedurende ongeveer vier weken moet u dagelijks druppelen. Uitgebreide instructies ontvangt u van de verpleegkundige na de operatie. Ongeveer vier weken na de operatie vindt de laatste controle plaats in Het Oogziekenhuis Rotterdam.

Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen