Kinderoogheelkunde (algemeen)


Aandoeningen en/of behandelingen bij kinderen, vallen binnen Het Oogziekenhuis Rotterdam onder een aparte subspecialisme, namelijk 'kinderoogheelkunde'. Kinderen worden in Het Oogziekenhuis behandeld in het KinderOOGcentrum, deze is uniek in Nederland. Het KinderOOGcentrum wordt bemand door een team van kinderoogartsen, orthoptisten en arts-assistenten. Jaarlijks bezoeken 20.000 kinderpatiënten t/m 14 jaar dit centrum. Ongeveer 700 kinderen worden per jaar  geopereerd door gespecialiseerde oogartsen.

Uw bezoek

Eerste bezoek

Bij het eerste bezoek aan de kinderafdeling wordt ingegaan op de oogklacht en wordt gevraagd naar het voorkomen van oogheelkundige problemen in de familie. Ook het verloop van de zwangerschap, geboorte en het geboortegewicht zijn zaken die genoteerd worden, omdat deze dingen mee kunnen spelen in de ontwikkeling van het oog van het kind.

Het bezoek duurt gemiddeld 15 minuten. We streven naar een korte wachttijd van maximaal 30 minuten. Als de wachttijd onverhoopt langer is, dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld. Als uw kind gedruppeld moet worden, dan kan de wachttijd oplopen tot ca. 1 a 1,5 uur.

In de wachtkamer is gedacht aan kinderen in alle leeftijden. In het KinderOOGcentrum kunnen kinderen lekker spelen met ons speelgoed, boeken lezen en soms zelfs knutselen onder begeleiding van een gastvrouw. Ook zijn er twee tablets beschikbaar waar spelletjes op gedaan kunnen worden en websites bezocht kunnen worden. Uiteraard is er gratis Wi-Fi in het gehele ziekenhuis.

 

Wat neemt u mee?

Het is belangrijk dat u alle benodigde zaken bij u heeft. Dit voorkomt vertraging in uw afspraak of kosten waar u onverwacht zelf voor komt te staan.

Samen voorbereiden, leuk!

Een eerste bezoek aan het KinderOOGcentrum kan spannend zijn voor u en uw kind. Dit hoeft eigenlijk helemaal niet. Wij kijken namelijk uit naar jullie komst. Is het toch een beetje spannend en willen jullie weten wat jullie te wachten staat? Met onderstaande informatie kunt u zich samen met uw kind voorbereiden op een (eerste) bezoek aan ons KinderOOGcentrum.

 

Fotoreis

De fotoreis geeft precies weer hoe een (eerste) bezoek er uit ziet, hoe een afspraak in zijn werk gaat en wie u en uw kind gaan ontmoeten. Leuk om samen te bekijken en waar nodig de informatie voor te lezen aan uw kind.

Virtuele tour door het KinderOOGcentrum!

Benieuwd hoe onze afdeling eruit ziet? Neem voorafgaand aan het bezoek alvast een kijkje in ons KinderOOGcentrum door middel van de digitale tour! Bekijk de leuke kunst, ontdek de kamers van de optometristen en oogartsen en neem plaats achter de balie.

Animatiefilmpje scheelzien (strabismus)

U kunt ook samen het animatiefilmpje over scheelzien (strabismus) kijken. Op een leuke manier wordt deze aandoening in beeld gebracht en uitgelegd op een niveau dat voor de meeste kinderen makkelijk te begrijpen is. Het filmpje is ook leuk en informatief voor uzelf!

Kinder-app

Met de app 'Naar Het Oogziekenhuis' doorloopt en beleeft u samen met uw kind spelenderwijs een bezoek aan de kinderoogarts of orthoptist. Met behulp van spelletjes en opdrachten kan uw kind thuis al kennismaken met de onderzoeken die de orthoptisten en oogartsen verrichten. Uw kind is daardoor voorbereid op zijn of haar afspraak en zal het eerste bezoek veel minder eng vinden.

OOGwenken

Dagelijks bezoeken ongeveer 100 kinderen het KinderOOGcentrum en op drukke dagen wel 150! Vaak is het  dus druk op de afdeling, maar we doen er alles aan om het verblijf voor iedereen zo prettig mogelijk te maken. Ook willen we iedereen op de juiste tijd behandelen. Soms komt het voor dat een kind wat meer zorg nodig heeft, waardoor het spreekuur uitloopt. We doen dan ons best om de wachttijd te beperken en om iedereen zo goed mogelijk te informeren. Mocht u toch vragen hebben dan staan onze spreekuurassistenten u graag te woord.

 

OOGwenken

Het KinderOOGcentrum is een plek waar iedereen zich veilig en gemakkelijk kan voelen. Om dit te waarborgen hanteren we een aantal spelregels, deze noemen we OOGwenken (OOG Waarden En Normen KinderOOGcentrum). Dit zijn regels, zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is. Gewoon, net als thuis en op school.

 

In het KinderOOGcentrum:

1. Ben jij van harte welkom

2. Mogen je ouders of verzorgers altijd bij je blijven

3. Horen we graag wat jij belangrijk vindt

4. Willen we jou de beste zorg bieden

5. Hebben we slimme dokters en medewerkers

6. Gaan we respectvol met elkaar om

7. Houden we rekening met anderen

Ons team

In het KinderOOGcentrum werken mensen in verschillende functies. Iedereen wordt bij binnenkomst ontvangen door een van onze spreekuurassistenten. Deze 'baliemedewerkers' heten u en uw kind hartelijk welkom en zorgen dat de aanmelding goed verloopt. De spreekuurassistenten dienen ook oogdruppels toe als de oogarts of orthoptist dit heeft voorgeschreven. Tijdens het verblijf in het KinderOOGcentrum staan de spreekuurassistenten voor u en uw kind klaar en na afloop maken zij de juiste vervolgafspraken.

De meeste kinderen hebben een afspraak bij de oogarts of de orthoptist. De oogartsen en orthoptisten zijn speciaal opgeleid om kinderen met oogproblemen de juiste zorg te kunnen bieden. Daarnaast hebben zij geleerd hoe om te gaan met kinderen, zodat zij de juiste begeleiding kunnen bieden. Het KinderOOGcentrum wordt bemand door een team van kinderoogartsen, artsen in opleiding tot oogarts, orthoptisten en ondersteunende medewerkers.

 

Oogarts

De oogartsen die in het KinderOOGcentrum werkzaam zijn, zijn gespecialiseerd in Kinderoogkeelkunde en scheelzien. Een gedeelte van de kinderen die in het KinderOOGcentrum komen, wordt alleen door de oogarts gezien en behandeld. Het gaat bijvoorbeeld om oogaandoeningen die bij een pasgeborene gevonden kunnen worden zoals aangeboren staar (cataract), te hoge oogdruk (glaucoom), hangend ooglid (ptosis). De artsen zijn degene die de eventuele operaties uitvoeren, mogelijk met hulp van de oogarts in opleiding.

 

Orthoptist
Een ander gedeelte van de kinderen die in KinderOOGcentrum behandeld worden, hebben een afwijkende oogstand (scheelzien) en/of een lui oog. Deze kinderen  worden zowel door de oogarts als de orthoptist behandeld. De orthoptist is een paramedicus die het gezichtsvermogen, de oogstand, de samenwerking tussen beide ogen en de oogmotoriek onderzoekt. De orthoptist spoort afwijkingen en de gevolgen daarvan op en start een therapeutische behandeling. Indien deze behandeling onvoldoende effect heeft, zal in de oogarts mogelijk besluiten tot een operatieve ingreep.

 

Arts in opleiding tot specialist (AIOS)

De artsen in opleiding die in het KinderOOGcentrum werkzaam zijn, zijn basisartsen in opleiding tot oogartsen. Zij volgen een aantal maanden hun kinderstage bij ons en voeren tot op zekere hoogte dezelfde onderzoeken uit als de oogarts. Zij werken dan ook altijd onder supervisie van de oogarts.

 

Hoofdbehandelaar

Er is altijd één (oog)arts eindverantwoordelijk voor de behandeling; dit is de hoofdbehandelaar. Tijdens het behandeltraject kan de hoofdbehandelaar veranderen.

 

Baliemedewerkers

De baliemedewerkers ontvangen u en uw kind in het KinderOOGcentrum. Zij controleren de gegevens van uw kind en ook de zorgpas en het identiteitsbewijs. Daarna wordt uw kind aangemeld bij de arts en/of orthoptist en kunt u met uw kind plaatsnemen in de wachtruimte. Aan het eind van het bezoek komen u en uw kind weer terug bij de balie. Soms is het nodig om terug te komen voor controle. Het moment van terugkomen kan variëren van een paar weken tot een jaar na de eerste afspraak. Het is ook mogelijk dat uw kind wordt doorverwezen naar de orthoptische afdeling. Dit is in dezelfde wachtruimte, maar in een iets andere kamer, met andere testjes.

 

Gastvrouw

Om het verblijf voor kinderen zo prettig mogelijk te maken, is er meestal een gastvrouw aanwezig. Onze gastvrouw begeleidt (jonge) kinderen met het maken van kleurplaten en knutselwerkjes. Ook zorgt zij ervoor dat er voldoende materiaal aanwezig is voor de verschillende leeftijdsgroepen. De tafel in de wachtruimte bevat twee iPads, waarop spelletjes gespeeld kunnen worden. Via de WIFI-verbinding is het mogelijk om een eigen telefoon of tablet met het internet te verbinden.

 

 

Rechten en plichten kinderzorg

In Het Oogziekenhuis hechten we veel waarde aan de veiligheid en het welbevinden van alle patiënten, en die van kinderen in het bijzonder. Binnen Het KinderOOGcentrum stemmen wij onze zorg zo goed mogelijk af op de unieke situatie van het kind. Hierbij spiegelen wij ons handelen aan de visie van Stichting Kind & Ziekenhuis, zoals samengevat in het Handvest Kind & Ziekenhuis.

Om kinderen goede zorg te kunnen bieden is vertrouwen essentieel. Door goed te luisteren naar kinderen en ouders willen wij dit vertrouwen winnen en behouden. Dit betekent ook dat we kinderen niet onder dwang behandelen zolang dit niet medisch noodzakelijk is. Meer informatie hierover vindt u op de volgende websites:

 

Werkwijze bij acute ooogzorg (spoed eisende hulp)

Voor alle kinderen die zich met een Spoedeisende hulpvraag melden, wordt standaard een signaleringsformulier ingevuld. Op het signaleringsformulier vult de arts in wat de aard en oorzaak is van het letsel van het kind. Het signaleringsformulier is bedoeld om na te gaan of de toedracht duidelijk is van het probleem waarmee uw kind in het ziekenhuis komt.

 

Signalering

Soms kan tijdens onderzoek en behandeling van uw kind een vermoeden ontstaan van problemen in de gezinssituatie waarbij hulp nodig is, of zijn er signalen die zouden kunnen wijzen op kindermishandeling of verwaarlozing. Als dit vermoeden aanwezig is, bespreekt de behandelende arts zijn of haar zorgen op een eerlijke en open manier met u. Mocht uit dit gesprek blijken dat er inderdaad problemen zijn binnen uw gezinssituatie, dan wordt samen met u gezocht naar oplossingen.

 

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. Veilig Thuis biedt de helpende hand, doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging. Veilig Thuis biedt perspectief op een betere situatie waardoor mensen weer toekomst hebben.

 

Wilt u advies en hulp voor de ander en/of voor uzelf? U kunt uw vragen stellen of uw hart luchten. U krijgt een hulpverlener aan de lijn, die aandachtig naar uw verhaal luistert. Deze hulpverlener zet alles voor u op een rij, beantwoordt uw vragen en geeft u advies. Ook kijkt de hulpverlener samen met u welke professionele hulp er nodig is. Als u wilt, kunt u anoniem blijven.

Bel met Veilig Thuis op 0800-2000 (gratis en 24/7 bereikbaar).

 

Meer informatie
We willen benadrukken dat we als ziekenhuis de plichten naleven die ons door de overheid zijn opgelegd. Wij houden daarbij rekening met de privacy van u en uw kind.

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld door een

e-mail te sturen naar kinderzorg@oogziekenhuis.nl

Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen