Bovenooglidcorrectie


Een bovenooglidcorrectie wordt meestal uitgevoerd omdat er sprake is van een huidteveel. Dermatochalasis (huid teveel) van de oogleden wordt meestal veroorzaakt door veroudering van de huid: de vezels in de huid verliezen hun elasticiteit en de huid wordt ruimer. Meestal verslapt tegelijkertijd ook het onderhuidse bindweefsel. Hierdoor gaat vet (dat zich normaal in de oogkas bevindt) naar voren uitpuilen. Dit veroorzaakt ofwel volle oogleden, ofwel plaatselijke ooglidzwelling in de ooghoek aan de kant van de neus.
Soms verslapt tegelijkertijd de spier die het ooglid heft, waardoor ook de positie van de ooglidrand ten opzichte van het oog te laag wordt, deze afwijking (ptosis). Vaak is ook de huid van het voorhoofd verslapt. Hierdoor zakt de wenkbrauw naar beneden, waardoor het lijkt alsof zich teveel huid in het bovenooglid bevindt. Normaal bevindt de wenkbrauw zich juist boven de oogkasrand, bij vrouwen wat hoger dan bij mannen. Wanneer de positie van de wenkbrauw ernstig afwijkt kan het nodig zijn dit (eerst) te corrigeren, omdat correctie van het huidteveel in de bovenoogleden anders tot een lelijk resultaat leidt.
Dermatochalasis (huidteveel) komt soms bij jonge mensen voor. Familiaire factoren zoals de bouw van de oogkas spelen dan een rol. Ook kan dermatochalasis veroorzaakt worden door ontstekingen in de oogkas. Dit komt echter zelden voor.

Wat gebeurt er bij een bovenooglidcorrectie?

De ooglidcorrectie (behandeling van dermatochalasis) bestaat uit het chirurgisch verwijderen van het teveel aan huid (met de onderliggende spier die aan de huid vastzit). Daarna wordt een eventueel aanwezig vetteveel verwijderd. Wat er moet worden verwijderd varieert per persoon (en per ooglid). Soms moet er voornamelijk huid worden verwijderd, soms gaat het juist om het verwijderen van vet.

Bovenooglidcorrectie: algehele of lokaal-anesthesie?

De meeste ooglidcorrecties kunnen heel goed onder lokaal-anesthesie worden uitgevoerd, soms ondersteund met een licht kalmerend middel.
Slechts bij grote angst of bij uitgesproken voorkeur van de patiënt wordt de ingreep in narcose (algehele anesthesie) uitgevoerd. Al er 4 oogleden in 1 sessie worden geopereerd kan algehele anesthesie voordelen hebben.
Ongeacht de anesthesie-techniek worden ooglidcorrecties in dagbehandeling uitgevoerd.

Hoe wordt een bovenooglidcorrectie uitgevoerd?

Eerst wordt met een viltstift op de oogleden aangetekend welk deel van de huid kan worden verwijderd. Hierna worden injecties met plaatselijke verdoving gegeven onder de te verwijderen huid (lidocaine 1 % met 1: 100.000 adrenaline). Deze injecties zijn enigszins pijnlijk, ongeveer vergelijkbaar met een verdoving bij de tandarts. Na de verdoving voelt u weinig of niets meer van de operatie, soms is het weghalen van vet bij de neus wat gevoelig. Nadat de verdoving is gegeven wordt het teveel aan huid weggehaald. Vervolgens wordt het bindweefselschot geopend en wordt zonodig het teveel aan vet verwijderd.
Uw gezicht wordt gereinigd met zeep, u krijgt steriele doeken over u heen, maar uw gezicht wordt niet afgedekt. Tijdens de operatie zullen we u af en toe vragen ons aan te kijken, om het effect en de symmetrie te beoordelen. Aan het einde van de ooglidcorrectie wordt de wond in het ooglid gehecht met een dunne doorlopende hechting. We gebruiken hiervoor geen zelfoplossende hechtingen omdat die reageren met de huid, waardoor de littekens minder mooi worden. De ingreep duurt 3/4 tot 1 uur.

Na de ooglidcorrectie krijgt u eventueel gedurende 15 minuten een ijsbril op en controleren we of er geen nabloedingen optreden. Wanneer dat niet het geval is kunt u naar huis. U krijgt geen verband op de ogen en uw gezichtsvermogen blijft normaal. De oogleden zijn de eerste week gezwollen en soms bont en blauw. Soms zakken de blauwe plekken uit in de onderoogleden en  treedt er ook tijdelijk zwelling van de onderoogleden op. Dit is niets om u ongerust te maken; de zwelling en blauwe plekken trekken geleidelijk weg. Na één week zijn de blauwe plekken al aardig afgenomen en na twee weken bent u weer redelijk toonbaar. Om het uiteindelijke resultaat te kunnen beoordelen moet u twee maanden geduld hebben.

Bovenooglidcorrectie bij mannen

Ook mannen kunnen veel baat hebben bij een bovenliddermatochalasis correctie. Mannen hebben een lagere huidplooi dan vrouwen. Dit betekent dat er bij mannen dan ook anders afgetekend wordt. Hiermee wordt voorkomen dat een mannelijke patiënt na de ingreep 'vrouwelijke' oogleden - gekenmerkt door een hoge huidplooi -  heeft gekregen!

Te laag bovenooglid

Wanneer er ook een te lage positie van het bovenooglid bestaat kan dit tijdens dezelfde operatie worden gecorrigeerd. Dit is wel een andere ingreep, die meer bijwerkingen heeft dan alleen correctie van huidteveel. Soms is trouwens pas tijdens de ooglidcorrectie te zien of ook correctie van de ooglidhoogte nodig is.

Hangend bovenooglid (ptosis)

Het bovenooglid wordt geopend door contractie van een spier die vanuit de top van de oogkas naar het ooglid loopt; de levatorspier. Deze spier loopt naar het ooglid toe uit in een dunne peesplaat die vast zit aan een bindweefselplaat in het ooglid.
Een hangend ooglid (ptosis) dat op volwassen leeftijd ontstaat is meestal het gevolg van het losraken van de aanhechting van deze spier in het ooglid, of van uitrekken van het pezige deel van de levatorspier. Op zich functioneert de spier dus goed, maar de verbinding tussen de spier en het ooglid is verslapt.
De oorzaken van een hangend ooglid zijn:

  • veroudering waardoor het weefsel verslapt
  • het langdurig dragen van contactlenzen. Ongeveer 10 % van de mensen die langer dan 10 jaar harde contactlenzen dragen krijgt een hangend ooglid. Zachte contactlensdragers kunnen dit probleem eveneens ontwikkelen maar lopen hierop veel minder kans.
  • oogoperaties
  • ernstige oogontstekingen of ongevallen waarbij veel zwelling van de weefsels van het ooglid is opgetreden.  

Wanneer, zoals in bovengenoemde gevallen, het hangende ooglid het gevolg is van het losraken van de spier kan de afwijking worden gecorrigeerd door de spier weer vast te hechten aan de bindweefselplaat in het ooglid. Als er ook een teveel aan huid in het bovenooglid aanwezig is moet dit ook worden gecorrigeerd.
Ptosiscorrecties worden meestal onder plaatselijke verdoving verricht, maar kunnen zo nodig met een bepaalde techniek ook onder narcose worden verricht.

Andere oorzaken van een hangend ooglid
De hierboven genoemde loslating van de aanhechting spier is de meest voorkomende oorzaak van hangende oogleden op latere leeftijd, maar er zijn andere, zeldzamere, oorzaken. Zo kan de functie van de spier gestoord raken bij bepaalde spierziekten, zoals dystrophia myotonica of myasthenie. Bij afwijkingen van de zenuwvoorziening van de oogspieren kunnen zowel afwijkingen in de stand van het oog als in de stand van het ooglid optreden. Dit komt nogal eens voor na een beroerte. Deze afwijkingen zijn meestal veel moeilijker te behandelen, en er zijn meer bijwerkingen.

De behandeling van een hangend ooglid

Een hangend ooglid door loslating van de levatorspier wordt meestal in dagopname onder plaatselijke verdoving verricht. De ingreep duurt 30- 45 minuten voor één ooglid en ruim een uur voor een operatie aan beide kanten. In onze kliniek wordt zowel een uitwendige techniek (met huidsnede) gebruikt als een inwendige techniek (geen huidsnede, wel litteken aan binnenzijde ooglid).

Correctie hangend ooglid met uitwendige techniek

Eerst wordt met een viltstift aangetekend waar een snee in het ooglid gemaakt moet worden. Wanneer er een teveel aan huid is wordt aangetekend hoeveel huid er moet worden verwijderd. Hierna krijgt u enkele injecties plaatselijke verdoving, aan de binnenzijde en aan de buitenzijde van het ooglid. Deze prikken zijn kortdurend en weinig pijnlijk, vergelijkbaar met verdoving bij de tandarts. Na de verdoving zult u in het algemeen weinig tot niets meer van de operatie voelen. Hierna wordt uw gezicht wordt schoongemaakt met zeep, en krijgt u steriele doeken over u heen. Uw gezicht blijft vrij.
Nadat de huid geopend is, wordt de aanhechting van de pees van de spier die het ooglid heft opgezocht en losgemaakt van de bindweefselplaat in het bovenooglid. Dan wordt de pees van de levatorspier naar boven toe voor een deel losgemaakt. Tijdens de operatie merkt u dat het licht door het ooglid heen schijnt.
Er wordt een hechting geplaatst door de bindweefselplaat in het ooglid en door de pees van de spier die het ooglid heft. Hiervoor wordt hechtmateriaal gebruikt dat geleidelijk vanzelf oplost. 
De hechting wordt op proef geknoopt en het effect op de hoogte van het ooglid wordt beoordeeld. In dit geval staat het ooglid wat te hoog, de hechting moet wat lager door de pees van de levatorspier geplaatst worden. 
De huid wordt gesloten met een doorlopende hechting. De hechting kan na 5 dagen verwijderd worden. We gebruiken hiervoor geen zelfoplossend hechtmateriaal; dit reageert met de weefsels,  waardoor het langer duurt voordat het litteken mooi genezen is.

Na de operatie

Doe het de dag van de operatie verder rustig aan. De napijn is in het algemeen gering, pijnstillers zijn dan ook vrijwel nooit nodig, gebruik zo nodig paracetamol. Gebruik geen aspirine tot 2 dagen na de operatie. De zwelling van de oogleden na de operatie kan beperkt worden door de wond te koelen met ijs. Hiervoor bestaan speciale ijsbrillen, een goedkopere en eveneens doeltreffende methode is: stop fijngemaakte ijsblokjes of diepvries doperwten in  plastic zakjes en leg dit - met een tussenlaag van een dubbelgevouwen papieren tissue - op het ooglid.
De verdovingsvloeistof die we gebruiken bevat een vaatvernauwend middel. Dit beperkt het bloeden tijdens de operatie maar wanneer dit na de operatie uitgewerkt is kunnen nabloedingen optreden. Meestal zijn die beperkt, en leiden ze hooguit tot blauwe plekken in boven-of onderooglid. De mate waarin blauwe plekken optreden verschilt sterk per patient. Wanneer bloed uit de wond komt moet 10 minuten drukken op de wond met een gaasje voldoende zijn om de bloeding te stelpen. Lukt dat niet, neem dan contact met ons op.

Correctie hangend ooglid met inwendige techniek

Naast de uitwendige techniek voor herstel van een hangend ooglid kan de ingreep ook verricht worden via de binnenzijde van het ooglid.
De voordelen zijn geen uitwendig zichtbaar litteken, een kortere operatie die zowel onder lokale als algehele anesthesie kan worden uitgevoerd. Deze behandeling is echter minder geschikt in het geval van een fors hangend ooglid of indien er een fors huidteveel bestaat.
Eerst wordt met een viltstift gemarkeerd waar de verdoving wordt ingespoten. Het ooglid wordt aan de binnen- en buitenzijde verdoofd waarna aan de binnenzijde klemmetjes worden geplaatst. Nadat een doorlopende hechting is geplaatst kan het ooglid worden ingekort. De hechting wordt door de huid naar buiten gevoerd en op twee plaatsen gefixeerd met steristrips. De hechting blijft 5 dagen zitten en wordt dan verwijderd.

Na de operatie

Doe het de dag van de operatie verder rustig aan. De napijn is in het algemeen gering, pijnstillers zijn dan ook vrijwel nooit nodig, gebruik zo nodig paracetamol. Gebruik geen aspirine tot 2 dagen na de operatie. De zwelling van de oogleden na de operatie kan beperkt worden door de wond te koelen met ijs. Hiervoor bestaan speciale ijsbrillen, een goedkopere en eveneens doeltreffende methode is: stop fijngemaakte ijsblokjes of diepvries doperwten in  plastic zakjes en leg dit - met een tussenlaag van een dubbelgevouwen papieren tissue - op het ooglid. Wrijven of manipulatie van de steristrips moet worden vermeden.

De verdovingsvloeistof die we gebruiken bevat een vaatvernauwend middel. Dit beperkt het bloeden tijdens de operatie maar wanneer dit na de operatie uitgewerkt is kunnen nabloedingen optreden. Meestal zijn die beperkt, en leiden ze hooguit tot blauwe plekken in boven-of onderooglid. De mate waarin blauwe plekken optreden verschilt sterk per patient. Wanneer bloed uit de wond komt moet 10 minuten drukken op de wond met een gaasje voldoende zijn om de bloeding te stelpen. Lukt dat niet, neem dan contact met ons op.

Te lage wenkbrauw

Wanneer de wenkbrauw maar weinig te laag staat kan dit worden gecorrigeerd met hechtingen in het onderhuidse weefsel onder de wenkbrauw. Deze procedure heet 'browpexy'. Wanneer de wenkbrauw veel te laag staat helpt dit onvoldoende . De wenkbrauw kan dan hoger geplaatst worden door het weghalen van een reep huid direct boven de wenkbrauw, een zogenaamde directe 'browlift'. Dit veroorzaakt echter een vaak zichtbaar litteken direct boven de wenkbrauw.

Controle na een bovenooglidcorrectie

De hechtingen kunnen na 5-7 dagen verwijderd worden. U krijgt hiervoor een afspraak op de poli-OK van Het Oogziekenhuis Rotterdam. Desgewenst kan ook uw huisarts de hechtingen verwijderen. U krijgt na de operatie altijd een brief voor de huisarts mee.

Bijwerkingen en complicaties bij een bovenooglidcorrectie

Vrijwel al onze klanten zijn zeer tevreden met het resultaat van de correctie van dermatochalasis van de bovenoogleden. Evenals bij alle andere chirurgische ingrepen komen ook bij deze operatie een aantal bijwerkingen en complicaties voor.
Wij vinden het van groot belang dat u goed geïnformeerd bent. Daarom worden de meest voorkomende bijwerkingen maar ook zeldzame complicaties uitgebreid beschreven. We kunnen u echter ook geruststellen: bij deze ooglidcorrecties  treden zelden problemen op, en vrijwel iedereen is zeer tevreden met het resultaat van de operatie.

Asymmetrie van de huidplooi in beide bovenoogleden
Ook na een zeer zorgvuldige uitgevoerde operatie kan het voorkomen dat er een verschil in hoogte bestaat tussen de huidplooi links en rechts. Een geringe asymmetrie is trouwens normaal, zowel voor als na correctie van het bovenooglid. Wanneer er na enkele maanden nog een duidelijke en storende asymmetrie van de huidplooi bestaat is dit soms te verhelpen door nog een reepje huid te verwijderen. In de praktijk is er uiterst zelden reden om aanvullende chirurgie te verrichten na een bij ons uitgevoerde bovenooglidcorrectie.

Littekens
Littekens zijn niet alleen het gevolg van de operatietechniek, ze zijn ook het gevolg van de reactie van de huid op de operatie. Wanneer wonden bij u in het algemeen mooi genezen heeft u meer kans op een mooi litteken dan iemand bij wie littekens altijd goed zichtbaar zijn. Stoppen met roken bevordert een fraaie genezing. Met littekens moet u geduld hebben: pas na een jaar is er een eindsituatie ontstaan. Overigens proberen wij het litteken zoveel mogelijk in de huidplooi van het bovenooglid te plaatsen, zodat het bij rechtuit kijken zo min mogelijk zichtbaar is.

Zwelling van het ooglid en ongevoeligheid van de lidrand
Operatie van het bovenlid leidt tot tijdelijke verslechtering van de lymfeafvoer, waardoor het onderste deel van de lidrand na de operatie dikker is. Dit verdwijnt geleidelijk, maar het duurt vaak enige maanden voor het ooglid volledig normaal is. Dit geldt ook voor het gevoel in het bovenlid. Tijdens de operatie worden de zenuwen in de huid doorgesneden. Ook dit herstelt zich in de loop van enige maanden.

Cysten
Bij de plek waar met de hechtnaald door de huid gestoken is kunnen zich soms kleine gele bobbeltjes (inclusiecystes) ontwikkelen. Meestal verdwijnen die spontaan.
 
Kleurverschillen tussen de huid boven en onder het litteken
De kleur van de huid in het bovenooglid verloopt van boven naar onder enigszins van licht naar donker. Na verwijderen van een teveel aan huid wordt dit kleurverschil tussen huid boven en onder het litteken soms zichtbaar. Kleurverschillen worden ook veroorzaakt door verwijding van de bloedvaten in het ooglid na de operatie. Hierdoor is het bovenlid de eerste tijd na de operatie roder. Dit is vooral te zien bij mensen met een dunne huid en lichte huidskleur.
 
Een zandgevoel en irritatie van het oog door uitdroging
Doordat huid en spier uit het bovenooglid worden verwijderd wordt het ooglid minder zwaar. Door het litteken kan de sluitfunctie van het ooglid enigszins verminderen, vooral de eerste maanden na de operatie. Hierdoor kan bij personen die al een traanfilm van matige kwaliteit of een lage traanproductie hebben geringe uitdroging van het hoornvlies optreden, wat het gevoel kan veroorzaken of er zand in het oog zit. Dit is een zeldzame complicatie, die echter zeer hinderlijk kan zijn.
Indien u een slechte traanfilm heeft zullen we de mogelijkheid dat dit probleem optreedt met u bespreken. Maar ook bij mensen zonder slechte traanfilm kan de afwijking zeer zelden als een onwelkome verrassing optreden. Helaas bestaat er geen waterdichte methode om het optreden van deze complicatie in alle gevallen te voorspellen. De behandeling bestaat uit het gebruik van kunsttranen.
 
Een uitpuilend oog door een nabloeding
Zeer zeldzaam kan er na een ooglidoperatie een bloeding in de oogkas optreden. Dit is echter een zeer ernstige complicatie. Wanneer de bloeding uitpuilen van het oog veroorzaakt moet u onmiddellijk terugkomen naar Het Oogziekenhuis Rotterdam. Er is 24 uur per dag voor u een arts beschikbaar. Een dergelijke bloeding kan namelijk op de oogzenuw drukken en daarmee blindheid veroorzaken. Gelukkig is deze complicatie zeer zeldzaam (een blind oog door deze complicatie is o.a. door goede voorzorgen en  bereikbaarheid bij ons nog niet voorgekomen).

Kosten ooglidcorrectie

Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen