Onderooglidcorrectie


Een huid teveel van de oogleden (dermatochalasis) wordt meestal veroorzaakt door veroudering van de huid: de vezels in de huid verliezen hun elasticiteit en de huid wordt ruimer. Meestal verslapt tegelijkertijd ook het onderhuidse bindweefsel. Hierdoor gaat vet (dat zich normaal in de oogkas bevindt) naar voren uitpuilen. Dit veroorzaakt ofwel volle oogleden, ofwel plaatselijke ooglidzwelling.
Soms verslapt het ooglid zelf ook, waardoor ook de positie van de onderooglidrand ten opzichte van het oog te laag wordt. Indien er sprake is van horizontale slapte van de onderoogleden is het meestal nodig om dit (eerst) te corrigeren, omdat correctie van het huidteveel anders tot een lelijk resultaat leidt. Een huid teveel in de oogleden (dermatochalasis) komt soms bij jonge mensen voor. Familiaire factoren zoals de bouw van de oogkas spelen dan een rol. Ook kan een dermatochalasis veroorzaakt worden door ontstekingen in de oogkas.

De behandeling

Uw gezicht wordt gereinigd met zeep, u krijgt steriele doeken over u heen, maar uw gezicht wordt niet afgedekt. Eerst wordt met een viltstift op de oogleden de plaats van de eerste huidsnede aangetekend. Deze bevindt zich enkele millimeters onder de wimperrij, in de natuurlijke huidplooi.
Hierna worden injecties met plaatselijke verdoving gegeven onder de te verwijderen huid (lidocaine 1 % met 1: 100.000 adrenaline). Deze injecties kunnen wat pijnlijk zijn, ongeveer vergelijkbaar met een verdoving bij de tandarts. Na de verdoving voelt u weinig of niets meer van de operatie, soms is het weghalen van vet wat gevoelig. Nadat de verdoving is gegeven wordt het ooglid en hierna het bindweefselschot geopend.
Vervolgens wordt het teveel aan vet verwijderd. Daarna wordt zo nodig het ooglid horizontaal ingekort en gefixeerd met oplosbare hechtingen.
Indien noodzakelijk wordt vervolgens het teveel aan huid verwijderd. Tijdens de operatie zullen we u af en toe vragen naar boven te kijken (en de mond wijd open te doen) om te bepalen hoeveel huid er weggenomen kan worden. Om het effect van de zwaartekracht tegen te gaan wordt het onderooglid en indirect de wang aan de zijkant 'opgehangen' met diepe hechtingen. Aan het einde van de ingreep wordt de wond in het ooglid gehecht met een dunne doorlopende hechting. Doordat het litteken de natuurlijke huidlijnen van het ooglid volgt is het - na genezing - (vrijwel) niet zichtbaar ('hidden incision').
We gebruiken hiervoor geen zelfoplossende hechtingen; die reageren met de huid, waardoor de littekens minder mooi worden. De ingreep duurt 1 tot 1,5 uur (twee oogleden).

Verwijdering van vet en / of huid

De ooglidcorrectie (behandeling van dermatochalasis) bestaat uit het chirurgisch verwijderen van het teveel aan huid (met de onderliggende spier die aan de huid vastzit). Daarna wordt het teveel aan het hieronder liggende oogkasvet verwijderd. Eventueel aanwezige ooglidslapte wordt gecorrigeerd door het ooglid aan de zijkant in te korten en te fixeren.
Wat er moet worden verwijderd varieert per persoon (en per ooglid). Soms moet er voornamelijk huid worden verwijderd, soms gaat het juist om het verwijderen van vet. Indien er sprake is van vetophopingen zonder huidteveel wordt een andere operatie-techiek gebruikt: hierbij wordt de huid intact gelaten en wordt het vetteveel weggehaald via de binnenkant van het ooglid ("transconjunctivale" techniek). Bij deze ooglidcorrectie worden geen hechtingen gebruikt.
Bij de zogenaamde Hamra techniek wordt overtollig vet verplaatst naar de soms diepe groeve tussen ooglid en wang. Indien nodig kan een lift van de wang en onderooglid worden uitgevoerd. Uw specialist zal u adviseren over de diverse mogelijkheden.

Koelen

Na de operatie krijgt u eventueel gedurende 15 minuten een ijsbril op en controleren we of er geen nabloedingen optreden. Wanneer dat niet het geval is kunt u naar huis. U krijgt geen verband op de ogen. Wazig zien kan ontstaan door abnormale traanproductie of zwelling van het slijmvlies ten gevolge van  verminderde lymfeafvloed. De oogleden zijn de eerste week in meer of mindere mate blauw en gezwollen. U wordt geadviseerd om de eerste twee dagen zeer regelmatig de oogleden te koelen met een ijscompres. U kunt dit zelf maken door plastic zakjes te vullen met fijngemaakt ijs of bevroren doperwtjes.
Soms zakken de blauwe plekken uit in de wangstreek. Dit is niets om u ongerust over te maken; de zwelling en blauwe plekken trekken geleidelijk weg. Na één week zijn de blauwe plekken al aardig afgenomen en na twee weken bent u weer redelijk toonbaar. Na 1 week kan desgewenst gestart worden met een littekencreme.

Om het uiteindelijke resultaat te kunnen beoordelen moet u twee maanden geduld hebben.

Verwijderen hechtingen

Na de ooglidcorrectie kunnen de hechtingen na 5-7 dagen verwijderd worden. U krijgt hiervoor een afspraak, maar desgewenst kan ook uw huisarts de hechtingen verwijderen. U krijgt na de ooglidcorrectie ook altijd een brief voor de huisarts mee.

Bijwerkingen en complicaties onderooglidcorrectie

Vrijwel al onze patiënten zijn tevreden met het resultaat van de correctie van dermatochalasis van de onderoogleden. Evenals bij alle andere chirurgische ingrepen komen ook bij deze operatie een aantal bijwerkingen en complicaties voor.
Wij vinden het van groot belang dat u goed geïnformeerd bent. Daarom worden de meest voorkomende bijwerkingen, maar ook de zeldzame complicaties uitgebreid beschreven. We kunnen u echter ook geruststellen: bij correctie van huidteveel in de onderoogleden treden zelden problemen op en vrijwel iedereen is zeer tevreden met het resultaat van de operatie.

Asymmetrie van de onderoogleden
Ook na een zeer zorgvuldig uitgevoerde operatie kan het voorkomen dat er een verschil in hoogte bestaat tussen het rechter en linker onderooglid. Vaak is deze asymmetrie ook al vóór de operatie aanwezig. Een geringe asymmetrie is trouwens normaal, zowel voor als na de ooglidcorrectie. Wanneer er na enkele maanden nog een duidelijke en storende asymmetrie bestaat is dit soms te verhelpen door een aanvullende ingreep.

Over- en ondercorrectie
Een potentieel probleem bij onderooglidcorrectie is overcorrectie. Dit zou kunnen resulteren in een ongewenste laagstand van het onderooglid met zichtbaar oogwit tussen de iris en het onderooglid en problemen met de oogsluiting. Wij besteden er veel zorg aan om deze complicatie te vermijden. Ervaring met onderooglidcorrecties, die complexer zijn dan bovenooglidcorrecties doordat de zwaartekracht in het nadeel werkt, helpt hierbij. In de Focuskliniek worden dan ook veel hersteloperaties van elders verricht. Uw specialist kan u hierover verder adviseren.

Soms komt het voor dat een optimaal resultaat wordt behaald maar dat dit door client subjectief wordt beoordeeld als ondercorrectie. In het geval van een evidente ondercorrectie of recidief binnen enkele maanden wordt - op onze kosten - aanvullende chirurgie verricht.

Littekens
Littekens zijn niet alleen het gevolg van de operatietechniek, ze zijn ook het gevolg van de reactie van de huid op de operatie. Wanneer wonden bij u in het algemeen mooi genezen heeft u meer kans op een mooi litteken dan iemand bij wie littekens altijd goed zichtbaar zijn. Stoppen met roken bevordert een fraaie genezing. Met littekens moet u geduld hebben: pas na een jaar is er een eindsituatie ontstaan. Overigens proberen wij het litteken zoveel mogelijk in de huidplooi van het onderooglid te plaatsen, zodat het zo min mogelijk zichtbaar is.

Zwelling van het ooglid en ongevoeligheid van de lidrand
De ooglidcorrectie leidt tot tijdelijke verslechtering van de lymfeafvoer, waardoor een deel van het ooglid na de operatie dikker is. Dit verdwijnt geleidelijk, maar het duurt vaak enige maanden voor het ooglid volledig normaal is. Dit geldt ook voor het gevoel in het ooglid. Tijdens de operatie worden de zenuwen in de huid doorgesneden. Ook dit herstelt zich in de loop van enige maanden.
 
Cysten
Bij de plek waar met de hechtnaald door de huid gestoken is kunnen zich soms kleine gele bobbeltjes (inclusiecystes) ontwikkelen. Meestal verdwijnen die spontaan.
 
Een zandgevoel en irritatie van het oog door uitdroging
Doordat huid en spier uit het onderooglid worden verwijderd en door het genezingsproces van het litteken kan de sluitfunctie van het ooglid enigszins verminderen, vooral de eerste maanden na de operatie. Indien er bij u sprake is van een traanfilm van matige kwaliteit of een lage traanproductie dan kan geringe uitdroging van het hoornvlies optreden, wat het gevoel kan veroorzaken of er zand in het oog zit. Dit is een zeldzame complicatie, die echter zeer hinderlijk kan zijn. 
Indien dit bij u het geval is (slechte traanfilm) zullen we de mogelijkheid dat dit probleem optreedt met u bespreken, maar ook bij personen met een normale kwaliteit traanfilm kan de afwijking in zeldzame gevallen als een onwelkome verrassing optreden. Helaas bestaat er geen waterdichte methode het optreden van deze complicatie in alle gevallen te voorspellen. De behandeling bestaat uit het gebruik van kunsttranen.

Een uitpuilend oog door een nabloeding
Zeer zelden kan er na een ooglidoperatie een bloeding in de oogkas optreden. Dit is echter een ernstige complicatie. Wanneer door de bloeding het oog gaat uitpuilen moet u direct contact opneemt met Oogziekenhuis Focuskliniek of Het Oogziekenhuis Rotterdam. Een dergelijke bloeding kan namelijk op de oogzenuw drukken en daarmee blindheid veroorzaken. Gelukkig is deze complicatie zeer zeldzaam (een blind oog door deze complicatie is bij ons nog niet voorgekomen).

Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen