Netvliesproblemen bij diabetes


Diabetische retinopathie

Door de langzame veranderingen in de bloedvaten kunnen kleine bloedvaten in het netvlies verstopt raken. Het netvlies krijgt op dat ogenblik onder andere te weinig zuurstof, en kleine bloedingen, zwelling en de vorming van nieuwe bloedvaten ontstaan. Deze nieuwgevormde bloedvaten kunnen leiden tot belangrijke en herhaalde bloedingen in het glasvocht, netvliesloslatingen en soms tot zeer hoge oogdruk. Deze complicaties kunnen leiden tot blindheid. 

De belangrijke preventieve maatregel tot het voorkomen van diabetische retinopathie is een adequate controle van de diabetes.  Stabiele en lage waarden worden door uw huisarts of internist, samen met u en de diabetesverpleegkundigen en/of diëtisten geregeld. Ook een goede controle van bloeddruk, gewicht en cholesterol zijn daarbij belangrijk.

Indien er schade in het netvlies ontstaat, en deze voldoende belangrijk is of bij opeenvolgende controles erger wordt, behandeld.  Deze behandeling bestaat uit lasertherapie, waarbij de aangetaste zones van het netvlies behandeld worden. Het doel van de laser is het zoveel mogelijk behouden van het centrale zicht (leeszicht) en het voorkomen van herhaalde bloedingen in het glasvocht, om blindheid te voorkomen. Meestal zal de laser gebruikt worden om de zones in de periferie van het netvlies te behandelen. Na laser zal het netvlies in de behandelde zones minder gevoelig zijn.  Indien herhaalde lasersessies nodig zijn kan er een kleiner gezichtsved of kokerzicht ontstaan. Indien het netvlies onbehandeld blijft er steeds meer bloedingen in het glasvocht ontstaan, kan een glasvochtoperatie (vitrectomie) noodzakelijk zijn.

Diabetische maculopathie

Bij diabetes, vooral diabetes type II, kan er naast de aantasting van de bloedvaten in het netvlies ook zwelling (vochtopstapelin) in het centrum van het netvlies, de gele vlek (macula) ontstaan. Hierdoor ontstaan er een duidelijke daling van het leeszicht. Voor de behandeling van zwelling van het netvlies wordt er door de oogarts gebruikt van een combinatie van zeer fijn aangebrachte laser, injecties in en naast het oog, en soms tabletten. Studies hebben aangetoond dat het vroegtijdig behandelen van schade van de macula of gele vlek in diabetes voordelig is op langere termijn. Op korte termijn kan er een beperkte daling van het leeszicht na behandeling zijn, zeker indien de macula al ernstig aangetast is. Er is natuurlijk bij uw oogarts en bij u een weerstand om in deze zeer belangrijke zone van het netvlies te gaan behandelen, als we weten dat hierdoor op korte termijn een visusdaling ontstaat.  Er zijn wereldwijd criteria ontwikkeld die de patiënten die op lange termijn voordeel hebben bij de laserbehandeling te onderscheiden van die patiënten waarbij behandeling van de diabetische maculapathie uitgesteld wordt en er gerekend wordt op een spontane verbetering door betere diabetescontrole. In sommige gevallen van diabetische maculopathie is er ook een operaie (vitrectomie met behandeling van de macula) nodig.

Aandachtspunten

  • Diabetische retinopathie en maculopathie ontstaat sneller bij slecht geregelde suikerwaarden. Bloeddruk en cholesterol-controle bepalen mee de snelheid waarmee deze problemen ontstaan.
  • Om blindheid te voorkomen kan het op een bepaald moment nodig zijn om te starten met lasertherapie. Indien deze lasertherapie over grote zones van het netvlies moet uitgevoerd worden om de blindheid te voorkomen, ontstaat er een gezichtsveld beperking.
  • Vooral bij diabetes type II kan er zwelling van de macula ontstaan. Om permanente ernstige schade van de macula te voorkomen en het leeszicht op lange termijn zoveel mogelijk te behouden, kan er therapie noodzakelijk zijn. Deze therapie kan leiden tot een beperkte daling van het leeszicht.


Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen