Netvliesloslating


Na de operatie

Na de operatie kunt u niet zelf autorijden. U wordt dringend geadviseerd een begeleider mee te nemen die u na de operatie naar huis brengt. Dit geldt ook voor de controleafspraken. Voor elke controle zal namelijk de pupil van het geopereerde oog worden verwijd met oogdruppels waardoor het zicht tijdelijk vermindert.

Instructies

De dag na de operatie dient u 's ochtends achtereenvolgens:

1. het kapje van uw geopereerde oog af te halen (het kapje bewaren);
2. het verbandje weg te gooien;
3. de huid rond het oog voorzichtig schoon te maken met een tissue met water;
4. met de druppelmedicatie te starten.

Om uw oog te beschermen tegen stoten en wrijven, adviseren wij u om gedurende twee weken overdag uw (zonne)bril te dragen en 's nachts het kapje.

Houdingsadviezen

Het kan zijn dat er tijdens de operatie gas, lucht of olie in uw oog wordt achtergelaten. Om de gas-, lucht- of oliebel na de operatie op de juiste plaats tegen het netvlies te laten drukken, kan de netvlieschirurg u voor enige tijd een houdingsvoorschrift geven.

Hoe vaak en hoe lang de houding moet worden aangenomen is afhankelijk van de netvliesaandoening en de netvliesoperatie. Meestal wordt een houding voor een week (7 dagen) voorgeschreven, waarbij de houding 6 keer een 1 uur verdeeld over de dag zoveel mogelijk gedurende de nacht moet worden aangenomen. Kijk hier voor meer informatie over mogelijke houdingsadviezen.

Controles

Uitgebreide informatie over het nazorgtraject ontvangt u van de verpleegkundige. Na de operatie zullen een aantal controles plaatsvinden. De data van deze controles ontvangt u van de spreekuurassistente of per post.

U wordt dringend geadviseerd een begeleider mee te nemen die u na de controles naar huis brengt. Tijdens een controle krijgt u mogelijk oogdruppels toegediend om uw pupil te verwijden, waardoor uw zicht tijdelijk vermindert. U mag daardoor de eerste uren na de controle niet zelf autorijden.

Door uw verwijde pupil kunt u licht tijdelijk minder goed verdragen. Wij raden u aan om na elke controle een (zonne)bril te dragen.

Leefregels

Druppelen

Het is belangrijk dat u de dag na de operatie start met de Pred-Forte oogdruppels volgens het  afbouwschema. Het recept voor de oogdruppels heeft u, in de meeste gevallen, al ontvangen van de oogarts. Hieronder vindt u het afbouwschema, in totaal druppelt u 4 weken. 

Afbouwschema Pred-Forte oogdruppels

1e week4 maal daags
2e week3 maal daags
3e week2 maal daags
4e week1 maal daags
5e week stop


Op de juiste manier oogdruppelen bevordert de genezing van uw oog. Voor een uitgebreide oogdruppelinstructie kunt u terecht bij de verpleegkundige van Het Oogziekenhuis of u kunt kijken op www.oogdruppelen.nl. Ook kunt u voor meer informatie over oogdruppelen terecht bij uw apotheek.


Bescherm uw oog
Om uw oog te beschermen tegen stoten en wrijven, adviseren wij u om gedurende 2 weken overdag uw (zonne)bril te dragen en ’s nachts het kapje.

Autorijden

U mag na de operatie (gedurende ongeveer 2 maanden) niet zelf autorijden. Overleg tijdens de eerste controle met uw netvlieschirurg wanneer u dit mag hervatten. De oogarts kan u eerder toestemming verlenen wanneer u aan de wettelijke richtlijnen voldoet. U mag geen auto besturen wanneer u gas in uw oog heeft. U mag wel fietsen, op voorwaarde dat u voldoende zicht heeft en een veilig gevoel tijdens het fietsen.

Werken
Houdt u er rekening mee dat u de eerste week na de operatie waarschijnlijk niet kunt werken. Dit vanwege het houdingsadvies, irritatie bij het oog en/of verminderd gezichtsvermogen. De meeste mensen gaan na 7 á 10 dagen weer aan het werk. Zwaar lichamelijke arbeid kunt u na 2-3 weken weer rustig aan hervatten. Kantoorwerkzaamheden kunnen eerder worden hervat mits het zicht het toelaat.

Lichamelijke Inspanning
U mag niet bukken en niet meer dan 10 kilo tillen, maar vermijd in de eerste 2 weken intensieve overmatige lichamelijke inspanning. Ook sporten wordt dus in de eerste 2 weken afgeraden. Indien u een contactsport of balsport beoefend is de periode langer. U kunt zoveel lezen, televisie kijken en computeren als u wilt. 

Douchen/haren wassen

U mag gewoon douchen en uw haren wassen. Let er wel op dat er geen zeep in het oog komt en dat u niet hard op het oog drukt of wrijft in het oog. U kunt eventueel ter bescherming de oogbril opdoen tijdens het douchen.

Mogelijke klachten

Een netvliesoperatie is ingrijpend voor het oog. Het kan zijn dat u te maken krijgt met één van onderstaande klachten.

Roodheid en irritatie

Na de operatie kan het oog rood zijn. Ook wordt vaak een lichte irritatie of een gevoel van een zandkorreltje waargenomen. Dit wordt veroorzaakt door het wondje en de hechtingen die tijdens de operatie zijn gebruikt. De hechtingen lossen na enige tijd vanzelf op. De roodheid en irritatie verdwijnen na verloop van tijd, dit kan enkele maanden duren.

Pijnlijk oog en hoofdpijn

Na de operatie kunt u hoofdpijn hebben. Dit trekt meestal vanzelf weg. Soms kan een cerclage/plombe een pijnlijk of drukkend gevoel geven. Dit wordt meestal vanzelf minder.

Hoofdpijn, meestal in combinatie met een pijnlijk oog en misselijkheid, kan wijzen op een veel te hoge oogdruk. Dit kan leiden tot blijvende schade aan de oogzenuw met uitval van het gezichtsveld. Neemt u daarom bij deze klachten contact op met de afdeling Acute Oogzorg van Het Oogziekenhuis Rotterdam.

Wazig en verminderd zicht

Zolang er een gasbel in het oog zit, kunt u met het geopereerde oog weinig zien. Wanneer er olie in het oog zit, zal de gezichtsscherpte ook minder zijn. Als u plotseling slechter gaat zien, neem dan contact op met de afdeling Acute Oogzorg van Het Oogziekenhuis Rotterdam.

Na een vitrectomie wordt de lens van uw geopereerde oog troebel (staar). Hierdoor vermindert uw zicht. Na verloop van tijd is een staaroperatie noodzakelijk. Dit is niet van toepassing als u al eerder een staaroperatie heeft ondergaan aan hetzelfde oog.

Dubbelzien

Na de operatie kunt u door de verdoving enige tijd dubbelzien. Dit gaat vanzelf weer over. Door de cerclage/plombe kan de functie van één of meer oogspieren beperkt worden. Meestal verdwijnt dit ook na verloop van tijd.

Vervormd beeld

Na de operatie ziet u mogelijk vervormde beelden. Afhankelijk van uw type netvliesloslating zullen deze vervormde beelden na enkele maanden verdwijen of niet. De oogarts kan u hierover meer vertellen.

Brilsterkte

Door de operatie verandert de brilsterkte. De brilsterkte is meestal na twee tot drie maanden stabiel. Daarom raden we u aan pas na drie maanden een nieuwe bril te laten aanmeten.

Olliebelletjes in het zicht
Na het verwijderen van de olie uit het oog is er kans dat enkele kleine olliebelletjes achterblijven. Alleen bij het veranderen van houding komen ze tervoorschijn. Deze laatste olieresten verdwijnen na verloop van tijd vanzelf.

Veelgestelde vragen

Lucht, gas of olie in het oog? 

Als er tijdens de operatie gas of lucht in het oog is achtergelaten, kunt u een bel in uw gezichtsveld zien. Lucht in het oog verdwijnt vanzelf, meestal na één week. Ook gas verdwijnt vanzelf: het kortwerkende gassoort ‘SF6’ na ongeveer twee weken en het langwerkende gassoort ‘C3F8’ na zes tot acht weken. Gedurende de periode dat er lucht of gas in het oog zit mag u niet vliegen, diepzeeduiken of grote hoogteverschillen in de bergen ondergaan. Zolang u gas in het oog heeft, moet u het polsbandje met de vermelding ‘medisch gas’ omhouden. Bij een eventuele narcose of bevalling mag geen lachgas worden gebruikt. .

Als er tijdens de operatie olie in het oog is achtergelaten, kunt u boven in uw gezichtsveld een rand van de oliebel zien. Olie verdwijnt niet vanzelf en zal na enkele maanden operatief uit het oog worden verwijderd.

Waarom moet ik na de operatie alsnog gelaserd worden? 
Het kan zijn dat er na de operatie nog wat zwakke plekken op het netvlies zitten die zouden kunnen loslaten. Door middel van laseren worden deze plekjes weer goed vastgezet. Op deze manier kunnen er geen scheurtjes in het netvlies ontstaan.

Mag ik mijn contactlenzen gebruiken?
Tijdens het gebruik van de oogdruppels (Predforte) mag u geen contactlens in uw geopereerde oog dragen. Na het stoppen met de oogdruppeks mag u uw contactlenzen weer dragen mits uw oog niet rood is. 

Mag ik make-up gebruiken?
De eerste week mag u geen make-up gebruiken i.v.m. bacteriegroei in make-up.

Mag ik naar de tandarts na de operatie?
Ja, dit mag.

Mag ik na de ingreep zwemmen of een sauna bezoeken?
De eerste twee weken na de ingreep mag u niet gaan zwemmen of een sauna bezoeken. Dit  in verband met openbaar water, waar bacteriën in zitten. Hierdoor kunt u een infectie oplopen.

Mag ik na de operatie vliegen, bergen beklimmen of duiken?
Indien u gas of lucht in uw  oog heeft mag dit niet, de oogarts zal u hier na het verdwijnen van het gas toestemming voor geven.

Kan ik op vakantie gaan na een netvlies operatie?
Indien er geen gas meer in uw oog zit en de operatie ongeveer zes weken geleden is, is dit geen probleem. En mogelijk ook eerder. Bespreek dit met uw oogarts. Bijna in alle industriële landen zijn goede oogartsen waar u met problemen terecht kunt tijdens uw vakantieverblijf.

Mag ik alcohol gebruiken?

Ja, dit mag.

Met spoed contact opnemen

Neemt u met spoed contact op met de afdeling Acute Oogzorg van Het Oogziekenhuis Rotterdam bij:

  • plotselinge verslechtering van het zicht en/of gezichtsveld;
  • het zien van meer (zwevende) vlekjes en/of lichtflitsen;
  • een pijnlijk rood oog gecombineerd met flinke hoofdpijn en misselijkheid.


De afdeling Acute Oogzorg is zeven dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar:

  • maandag t/m vrijdag tussen 7.30 en 16.30 uur: 010 401 77 27
  • overige tijden: 010 401 77 77
Sluit de voorlees functie

Door deze site te bezoeken accepteert u het gebruik van cookies. Lees meer over cookies.

Deze melding niet meer tonen