Oogheelkundige specialismen


Oogkas (orbita), Oogleden en Traanwegen

In Het Oogziekenhuis Rotterdam worden door onze oculoplastisch chirurgen jaarlijks meer dan 1500 patiënten geopereerd aan bijvoorbeeld tumoren van de oogleden of oogkas, ontstekingen van oogleden, oogkas of traanwegen, aangeboren of verworven hangend ooglid, huidsurplus van de oogleden, ooglidmalposities, tranende ogen, oogkanker, oogkas-reconstructies en uitpuilende ogen tgv de oogziekte van Graves. Samen met de Erasmus Universiteit wordt onderzoek gedaan naar de pathofysiologie van de oogziekte van Graves. Tevens wordt onderzoek gedaan naar de genetische afwijkingen bij het oogmelanoom en de behandeling van deze tumor. Ook wordt studie gedaan naar het droge oog en de relatie tot het hangende ooglid, als ook naar de meest optimale techniek voor behandeling van het hangende ooglid.

Artikelen:
Ptosis bij kinderen
, Ptosis bij volwassenen, Huidteveel bovenoogleden, Huidteveel onderoogleden, Traanklachten bij kinderen, Traanklachten bij volwassenen, Oogmelanoom, Verwijderen oog en Kunstoog

Kinderoogheelkunde en Scheelzien (strabismus)

De afdeling oogheelkunde voor kinderen en strabismus (scheelzien) is de grootste in Nederland. Jaarlijks bezoeken 18.000 patiënten deze afdeling. Meer dan 750 kinderen worden jaarlijks geopereerd, waarvan er 100 lijden aan staar (cataract), glaucoom of aandoeningen aan het netvlies.

Veel van de kinderen die in Het Oogziekenhuis Rotterdam behandeld worden, hebben een scheve oogstand. Deze kinderen komen vaak bij de orthoptist op de afdeling Orthoptie terecht. Een orthoptist is een paramedicus, die gespecialiseerd is in verkeerde oogstand en de samenwerking tussen de ogen.

Bij een lui oog wordt door de orthoptist het goede oog afgeplakt (of soms gedruppeld), waardoor het luie oog de kans krijgt weer goed te gaan zien. Het echte scheelzien (strabismus) wordt hierdoor niet verholpen. Hiervoor is meestal een operatie nodig, waarbij de oogspiertjes zodanig worden verplaatst dat de ogen weer recht kunnen gaan staan.

Artikelen:
Lui oog, Scheelzien, Prematuren retinopathie, Witte pupil, Aangeboren staar, Aangeboren glaucoom, Kinderafdeling, Afdeling orthoptie

Uitwendige oogziekten en Hoornvlies (cornea)

Oogdruk en Glaucoom

Glaucoom is een oogziekte die zich kenmerkt door een te hoge oogdruk. Als gevolg daarvan zullen op de lange duur gezichtsstoornissen optreden door beschadiging aan de oogzenuw. Men krijgt dan steeds groter wordende blinde vlekken. De schade hiervan is niet te herstellen, daarom is een tijdige ontdekking van glaucoom noodzakelijk.

Met behulp van medicijnen, meestal oogdruppels, kan de oogdruk vaak omlaag gebracht worden. Soms is een laserbehandeling of een operatie (trabeculectomie of drainage implant baerveldt) noodzakelijk. Per jaar worden in Het Oogziekenhuis Rotterdam ongeveer 8.000 patiënten met glaucoom behandeld.
 
Een nieuwe ontwikkeling is de Nerve Fiber Analysor, een product van onderzoek door onder andere artsen uit Het Oogziekenhuis Rotterdam. Dit instrument kan binnen enkele minuten bepalen of iemand glaucoom heeft en is zeer nauwkeurig.

Artikelen:
Aangeboren glaucoom
, Baerveldt implant, Trabeculectomie, Laserbehandeling

Lens en Staar (cataract)

Per jaar worden in Het Oogziekenhuis Rotterdam ongeveer 7.400 staaroperaties uitgevoerd. Tijdens de operatie, die vaak in dagbehandeling onder plaatselijke verdoving gebeurt, wordt de eigen, troebele lens verwijderd en vervangen door een kunststof lens. Cataract komt haast alleen voor bij ouderen, maar er is ook een aangeboren vorm. Het Oogziekenhuis Rotterdam heeft veel ervaring met staaroperaties bij pasgeborenen en jonge kinderen.

Artikelen:
Aangeboren staar
, Nastaar, Staar

Glasvocht en Netvlies (retina), Chirurgisch

Het opereren van het glasvocht en netvlies wordt ook wel vitreoretinale chirurgie genoemd. Het Oogziekenhuis Rotterdam staat in binnen- en buitenland bekend om haar grote vakbekwaamheid op dit gebied van de oogheelkunde. Jaarlijks wordt ongeveer 1500 maal een vitrectomie (glasvochtoperatie) uitgevoerd.

Specialisten:
J.C. van Meurs, M.A.H. Veckeneer, K.A. van Overdam, E.W. Lindstedt, K. Faridpooya

Artikelen:
Netvliesloslating, Netvliesscheurtje, Achterste glasvochtloslating, Glasvochtbloeding, Glasvochttroebelingen, Maculagat, Macula pucker, Veneuze stamocclusie, Houdingsadviezen netvliesoperatie

Glasvocht en Netvlies (retina), Medisch

Zowel bij ouderdomsdiabetes (suikerziekte) als bij diabetes op jongere leeftijd komen vaak netvliesafwijkingen voor. Door een goede regulering van de suikerziekte kunnen netvliesbeschadigingen vaak voorkomen of vertraagd worden. In Het Oogziekenhuis Rotterdam worden jaarlijks ongeveer 8.000 patiënten met diabetische netvliesafwijkingen behandeld.

Artikelen:
Leeftijdsgebonden maculadegeneratie, Netvliesproblemen bij Diabetes , Vasculaire occlusies

Inwendige Ontstekingen (uveïtis) en Tumoren

Op het uveïtis spreekuur worden mensen behandeld uit het hele land. Uveïtis is een ontsteking van het binnenste van het oog. Iris, vaatvlies, netvlies en straallichaam kunnen ontstoken zijn en klachten geven.

Bij een ontsteking in het voorste deel van het oog zijn dit: pijn in het oog, roodheid, tranen en lichtschuwheid. Bij ontsteking in het achterste deel van het oog ziet u wazig en kunt u bewegende vlekjes zien. Behandeling kan bestaan uit het geven van oogdruppels en zalf.

De klachten bij een ontsteking van het achterste deel van het oog zijn meestal chronisch. Ontstekingen in het voorste deel van het oog genezen meestal vlot. Op het gebied van uveïtits en de medicijnen die het kunnen verhelpen wordt door Het Oogziekenhuis Rotterdam samen met de Erasmus Universiteit veel onderzoek gedaan.

Neurologische oogheelkunde

Dit specialisme wordt ook wel neuro-opthalmologie genoemd en is een deelgebied van de specialisatie oogheelkunde en neurologie. Binnen de neuro-ophthalmologie wordt nagegegaan of oogheelkundige klachten en bevindingen mogelijk een neurologische oorzaak zouden kunnen hebben. De neuro-ophthalmologen van het Oogziekenhuis zijn oogartsen die zich op dit deelgebied hebben toegelegd.

Het betreft bijvoorbeeld  klachten van het gezichtsscherpte of gezichtsveld maar ook van  dubbelbeelden door bijvoorbeeld oogspierverlamming of onbegrepen klachten.  Het onderzoek spitst zich toe op oogbewegingen,  het functioneren van de oogzenuw en de hersenen. Het is niet altijd mogelijk om een diagnose te stellen.  Het komt vaak voor dat aanvullend onderzoek nodig is en soms worden patiënten voor langere tijd vervolgd om tot een diagnose te komen.

Binnen het deelgebied neuro-ophthalmologie wordt samengewerkt binnen het Oogziekenhuis Rotterdam met de ondermeer de afdelingen orthoptie, elektrodiagnostiek en perimetrie. Buiten Het Oogziekenhuis wordt samengewerkt met ondermeer de afdelingen neurologie, KNO,  interne geneeskunde en neurochirurgie.

Specialisten:
J.A.M. van Everdingen, M. Wefers Bettink-Remeijer

Artikelen:
Infarct Oogzenuw (AION), Ontsteking Oogzenuw (neuritis optica)

Oogheelkundige Onderzoeken

De afdeling elektrodiagnostiek kan hulp bieden bij moeilijkheden in het stellen van een diagnose bij oogklachten. Een voorbeeld van een elektrodiagnostisch onderzoek is het meten van de activiteit van het netvlies en de oogzenuwbaan, door middel van plakkertjes op de oogleden en het hoofd. Op deze afdeling is veel aandacht voor kinderen, die in een kindvriendelijke omgeving met kindvriendelijke onderzoeksapparatuur geholpen worden.

Optometrie

Optometrie is een vakgebied in ontwikkeling. Binnen de Nederlandse gezondheidszorg ontwikkelt de optometrie zich gestaag tot een groeiende beroepsgroep op het gebied van oogzorg. De optometrist heeft een 4-jarige HBO-opleiding gevolgd in Utrecht.

Het screenen van de gezondheid van de ogen van patiënten is het voornaamste onderdeel van de werkzaamheden van de optometrist. Ook het regelmatig onderzoeken van patiënten met chronische (oculaire) ziektes zoals glaucoom, diabetes mellitus en hypertensie, waarbij het risico op oogaandoeningen aanwezig is, behoort tot de taken van de optometrist.

Door deze taken van oogartsen over te nemen, dragen optometristen bij aan het verkorten van de wachtlijsten bij ziekenhuizen. 

Het takenpakket van de optometrist binnen het Oogziekenhuis Rotterdam is nog in ontwikkeling en bestaat momenteel uit: het meewerken op de spoedeisende hulp (SPEH) waar zij een rol hebben in het triage beleid, het verrichten van refracties, het ondersteunen van de corneaspreekuren, DRP-post vakinhoudelijk begeleiden en screenen van patiënten en de cataract post-operatieve controles.

Refractiechirurgie

Oogziekenhuis Focuskliniek is kliniek gespecialiseerd in refractiechirurgie en ooglidcorrecties.Oogziekenhuis Focuskliniek behandelt patiënten die door bijziendheid een bril of contactlenzen dragen. Door middel van ultraviolette lichtflitsen wordt het hoornvlies afgevlakt, waardoor de bijziendheid gecorrigeerd wordt. LASIK is een techniek waardoor zeer sterke bijziendheid (tussen -8 en -20) voor een deel kan worden gecorrigeerd. Ook hierbij wordt laser gebruikt.

Website:
 Oogziekenhuis Focuskliniek

Anesthesie

Interne Geneeskunde

Sluit de voorlees functie